Tato stránka využívá soubory cookies. Pokud budete pokracovat dále, souhlasíte tak s jejich využítím, zmenit nastavení cookies však mužete kdykoliv.

Hays Politika ochrany osobních údajů

Pokud jste vstoupili na tuto stránku z důvodu aktualizace vašich marketingových preferencí, prosím, klikněte zde.

 

ÚVOD

 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když vám pomáháme s hledáním zaměstnání, když s vámi spolupracujeme potom, co jsme vám zaměstnání už našli, poskytujeme vám služby, přijímáme od vás služby, používáme vaše údaje, abychom vás požádali o pomoc v souvislosti s některým z uchazečů nebo když navštívíte naši webovou stránku.

 • Zásady popisují způsob shromažďování, použití a zpracování vašich osobních údajů a dále způsob splnění právních povinností, které vůči vám máme. Vaše soukromí je pro nás důležité. Ochranu vašich osobních údajů a souvisejících práv považujeme za prioritu.

 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají uživatelů našich webových stránek, uchazečů o zaměstnání, klientů, dodavatelů a dalších osob, které můžeme kontaktovat, abychom zjistili doplňující informace o uchazečích nebo osobách, které uchazeči uvádějí jako nouzové kontakty. Totéž platí také pro nouzové kontakty našich zaměstnanců. Pokud si nejste jisti, jestli jste zaměstnanci Hays, nahlédněte do Zásad ochrany osobních údajů zaměstnanců Hays, které najdete na intranetu Hays.

 • Pro účely splnění požadavků platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (mimo jiné též směrnice General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (dále jen „GDPR“) uvádíme, že osobu odpovědnou za nakládání s osobními údaji ve vaší společnosti („Hays“ nebo „my“) najdete zde.

 • Jsme oprávněni provádět občasné úpravy těchto Zásad ochrany osobních údajů. Všechny změny a aktuální znění Zásad budou k dispozici na této stránce.

 • Nejste-li spokojeni s jakýmkoli aspektem našich Zásad ochrany osobních údajů, je možné, že vám vznikají určité právní nároky, které jsme na příslušných místech popsali.

 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí v příslušných zemích, kde se nacházejí organizační složky naší mezinárodní sítě. Přístup k ochraně osobních údajů se v různých zemích může mírně lišit, takže součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou také místní přílohy. Místní podmínky platné pro vaši jurisdikci najdete zde. Díky tomu je zajištěn soulad s požadavky na ochranu osobních údajů bez ohledu na to, kde působíte.

 

 

KRÁTKÁ VERZE KAPITOLY "V KOSTCE"

 

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH: Informace o vás shromažďujeme proto, abychom vám mohli nabídnout ty nejlepší pracovní příležitosti podle vašich požadavků. Ptáme se jen na podrobnosti, které opravdu potřebujeme, jako je vaše jméno, váš věk, kontaktní údaje, údaje o vzdělání, profesní praxi, nouzových kontaktech, imigračním statutu a dále na informace finanční povahy (pokud musíme provádět kontrolu finanční situace) a na číslo sociálního pojištění (můžete nám samozřejmě sdělit i další důležité informace). Dle potřeby a v souladu s platnou právní úpravou a legislativními požadavky můžeme také shromažďovat informace o vašem zdraví, specifikách souvisejících s vaší osobou nebo vaší případnou trestní minulostí.

 • Máte-li zájem o podrobnější popis údajů, které o vás shromažďujeme, klikněte prosím sem.

 • Určité údaje o vás shromažďuje také naše webová stránka. Povaha a rozsah těchto údajů závisí na způsobu, kterým naši webovou stránku používáte. Pokud potřebujete další informace, klikněte prosím sem. 
   
 • ÚDAJE O KLIENTECH: Pokud jste zákazník Hays, potřebujeme o vás nebo dalších osobách ve vaší organizaci shromažďovat určité informace, abychom vám mohli poskytovat následující služby: (i) hledání vhodných uchazečů pro vás nebo vaši organizaci, (ii) zajištění programu Managed Service Provider („MSP“) (nebo podpory jiné organizace při jeho zajištění), (iii) poskytování služeb Recruitment Process Outsourcing („RPO“) (nebo podpora jiné organizace při jejich poskytování) a/nebo (iv) zasílání upozornění na obsah zveřejněný Hays, který by pro vás mohl být zajímavý nebo potřebný (např. náš Global Skills Index).

 • Máte-li zájem o podrobnější popis údajů, které v tomto smyslu shromažďujeme, klikněte prosím sem.

 • Určité údaje o vás shromažďuje také naše webová stránka. Povaha a rozsah těchto údajů závisí na způsobu, kterým naši webovou stránku používáte. Pokud potřebujete další informace, klikněte prosím sem.

   
 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH: Abychom zajistili hladký průběh spolupráce, potřebujeme vědět několik drobností také o našich dodavatelích. Patří mezi ně kontaktní údaje důležitých osob ve vaší organizaci, se kterými budeme komunikovat. Potřebujeme také další informace, jako je vaše bankovní spojení, abychom vám mohli posílat platby za služby, které nám poskytujete (pokud jsou součástí smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli).

 • Máte-li zájem o podrobnější popis údajů, které o vás shromažďujeme, klikněte prosím sem.

 • Určité údaje o vás shromažďuje také naše webová stránka. Povaha a rozsah těchto údajů závisí na způsobu, kterým naši webovou stránku používáte. Pokud potřebujete další informace, klikněte prosím sem.


 • OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCe, NOUZOVÉ KONTAKTY A ZÁVISLÉ OSOBY: Abychom mohli uchazečům bezpečně nabízet vhodné pracovní příležitosti a umožnili jim i našim zaměstnancům plnohodnotné využití každé příležitosti zajistili zaměstnancům přístup k určitým benefitům nebo zaměstnaneckým právům, potřebujeme některé základní informace o jejich praxi. Ptáme se na nejzákladnější kontaktní údaje, abychom se s vámi mohli spojit za účelem potvrzení referencí nebo proto, že jste některým z našich uchazečů nebo zaměstnanců byli uvedeni jako nouzový kontakt.

 • Máte-li zájem o podrobnější popis údajů, které o vás shromažďujeme, klikněte prosím sem.

   
 • UŽIVATELÉ WEBU: O uživatelích webové stránky shromažďujeme omezené množství údajů, které nám pomáhají zlepšovat užitnou hodnotu našeho webu a řídit poskytování našich služeb. Do této kategorie patří informace o způsobech, kterými naši webovou stránku používáte, o frekvenci vašich návštěv stránky a obdobích, během kterých je naše stránka nejoblíbenější.

 • Pokud potřebujete další informace o tom, jaké údaje související s vašimi návštěvami naší webové stránky a dobou těchto návštěv shromažďujeme, klikněte prosím sem. Řada položek v osobních údajích, které shromažďujeme, je nezbytných k tomu, abychom mohli splnit smluvní závazky, které vůči vám a dalším osobám máme. Dle okolností může být zákonem nebo jiným nařízením vyžadováno uvedení čísla sociálního pojištění uchazeče a jeho náboženského vyznání. Další údaje mohou být prostě jen prospěšné našemu pracovnímu vztahu. V závislosti na typu konkrétních osobních údajů a důvodech, ze kterých tyto údaje zpracováváme, nemusíme být v případě, že nám tyto údaje odmítnete poskytnout, schopni zajistit splnění našich smluvních závazků. V mimořádných případech může být nutné náš vztah ukončit. Podrobnosti o právním základu našich postupů při využití a zpracování vašich osobních údajů najdete zde.

 

Jak shromažďujeme osobní údaje?

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH: Osobní údaje shromažďujeme dvěma hlavními způsoby:

1. získáváme je od vás a

2. od třetích stran

 • Pokud chcete zjistit více o způsobech, kterými získáváme osobní údaje, klikněte sem.
 • Pokud navštívíte naši webovou stránku, případně si přečtete nebo otevřete e-mail, který vám pošleme, je možné, že nám automaticky nebo na základě svého souhlasu poskytnete některé osobní údaje. Další informace najdete zde.

   
 • ÚDAJE O KLIENTECH: Osobní údaje shromažďujeme dvěma hlavními způsoby:

1. získáváme je od vás nebo

2. od třetích stran (např. uchazečů) a z některých dalších zdrojů (např. online a offline médií).

 • Pokud chcete zjistit více o způsobech, kterými získáváme osobní údaje, klikněte sem.
 • Pokud navštívíte naši webovou stránku, případně si přečtete nebo otevřete e-mail, který vám pošleme, je možné, že nám automaticky nebo na základě svého souhlasu poskytnete některé osobní údaje. Další informace najdete zde.

   
 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH: Vaše osobní údaje získáváme v průběhu naší spolupráce.
 • Pokud navštívíte naši webovou stránku, případně si přečtete nebo otevřete e-mail, který vám pošleme, je možné, že nám automaticky nebo na základě svého souhlasu poskytnete některé osobní údaje. Další informace najdete zde.

   
 • OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCE, NOUZOVÉ KONTAKTY A ZÁVISLÉ OSOBY: Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze v případech, kdy vás uchazeč nebo náš zaměstnanec uvede jako nouzový kontakt, nebo vás uchazeč označí za osobu potvrzující reference.

   
 • UŽIVATELÉ WEBU: Údaje návštěvníků webové stránky shromažďujeme automaticky prostřednictvím souborů cookies v souladu s jejich nastavením ve vašem prohlížeči. Chcete-li zjistit více o souborech cookies, způsobech, kterými je používáme a možnostech, které dávají vám, klikněte sem. Údaje o vás shromažďujeme také v případech, kdy nás kontaktujete prostřednictvím webové stránky, např. při použití chatu.

 

Jak používáme osobní údaje? 

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH: Hlavním cílem shromažďování osobních údajů je hledání vhodných pracovních pozic nebo jiných rolí pro uchazeče. Čím více informací o vás, vašich schopnostech a ambicích máme, tím lépe dokážeme přizpůsobit služby, které vám poskytujeme. Dle potřeby a v souladu s místní legislativou a předpisy můžeme vaše osobní údaje využít také k marketingovým účelům, profilaci a sledování diverzity. Podle okolností vás při některých z uvedených činností požádáme o vyjádření souhlasu s využitím osobních údajů.

 • Další informace o tom, jak používáme osobní údaje, najdete zde.

   
 • ÚDAJE O KLIENTECH: Hlavním cílem využití informací o klientech je řádné plnění závazků dle uzavřených smluv a zajištění hladkého průběhu spolupráce. Může to zahrnovat: (i) výběr nejvhodnějších uchazečů pro vás a vaši organizaci, (ii) zajištění programu MSP (nebo podpory jiné organizace při jeho zajištění) a/nebo (iii) poskytování služeb RPO (nebo zajištění podpory jiné organizace při jejich poskytování). Čím více informací o vás máme, tím lépe dokážeme přizpůsobit služby, které vám poskytujeme.

 • Další informace o tom, jak používáme osobní údaje, najdete zde.

   
 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH: Hlavním cílem využití vašich osobních údajů je řádné plnění závazků dle uzavřených smluv a zajištění hladkého průběhu spolupráce v souladu s právními předpisy.

 • Další informace o tom, jak používáme osobní údaje, najdete zde.


 • OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCE, NOUZOVÉ KONTAKTY A ZÁVISLÉ OSOBY: Osobní údaje osob potvrzujících reference používáme k tomu, abychom uchazečům usnadnili hledání nejvhodnějších pozic. Máme-li možnost ověřit jejich kvalifikaci a údaje, které uvádějí, je pro nás hledání odpovídajících zaměstnavatelů snazší. Osobní údaje osob potvrzujících reference můžeme také použít ke kontaktování těchto osob v souvislosti s náborovou činností v jejich prospěch. Osobní údaje nouzových kontaktů uchazečů nebo zaměstnanců používáme v případě úrazů nebo nehod uchazečů nebo zaměstnanců. Údaje osob závislých na péči zaměstnanců a dalších příjemců souvisejících se zaměstnanci používáme k tomu, abychom zaměstnancům zajistili přístup k určitým benefitům nebo zaměstnaneckým právům.

 • Další informace o tom, jak používáme osobní údaje, najdete zde.
   
   
 • UŽIVATELÉ WEBU: Osobní údaje používáme ke zvýšení užitné hodnoty naší webové stránky, např. při analýzách nejnovějších vyhledávacích kritérií, která nám pomáhají nabízet uchazečům nejvhodnější pracovní pozice. Jste-li uchazeč nebo klient Hays, je možné, že údaje získané během vašich návštěv naší webové stránky použijeme k vylepšení některých aspektů naší komunikace nebo poskytovaných služeb.

 • Chcete-li zjistit více o souborech cookies, způsobech, kterými je používáme a možnostech, které dávají vám, klikněte sem.

 • Upozorňujeme, že veškerá komunikace se zaměstnanci Hays včetně e-mailů může v rámci interních nebo externích vyšetřování, případně v souvislosti se soudním řízením, podléhat kontrolám.  
   

Komu poskytujeme osobní údaje?

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH: Osobní údaje můžeme poskytovat různým stranám, různými způsoby a za různými účely. Vaše informace poskytujeme především potenciálním zaměstnavatelům, abychom zvýšili pravděpodobnost, že získáte zaměstnání, o které se ucházíte. Pokud neuvedete jinak, můžeme tyto informace také poskytnout některé ze společností naší skupiny a souvisejícím třetím stranám, jejichž služeb využíváme. Děje se tak v případech, kdy jsme přesvědčeni, že díky sdílení osobních údajů s dalšími stranami dokážeme zajistit nejvyšší možnou kvalitu služeb.

 • Seznam stran, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje, najdete zde.
   
   
 • ÚDAJE O KLIENTECH: Vaše údaje poskytujeme: (i) především proto, abychom zajistili vhodný výběr uchazečů, (ii) abychom zajistili program MSP (nebo podporu jiné organizaci při jeho zajištění) a/nebo (iii) abychom zajistili poskytování služeb RPO (nebo podporu jiné organizace při jejich poskytování). Pokud neuvedeme jinak, můžeme tyto informace také poskytnout některé ze společností naší skupiny a souvisejícím třetím stranám, jejichž služeb využíváme, a to za účelem splnění požadovaných cílů.

 • Seznam stran, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje, najdete zde.
   
   
 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH: Pokud neuvedeme jinak, můžeme vaše údaje také poskytnout některé ze společností naší skupiny a souvisejícím třetím stranám, jejichž služeb využíváme, a organizacím, kterým poskytujeme služby.

 • Seznam stran, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje, najdete zde. • OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCE, NOUZOVÉ KONTAKTY A ZÁVISLÉ OSOBY: Pokud neuvedeTe jinak, můžeme vaše údaje také poskytnout některé ze společností naší skupiny a souvisejícím třetím stranám, jejichž služeb využíváme, a organizacím, kterým poskytujeme služby.

 • Seznam stran, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje, najdete zde.
   
   
 • UŽIVATELÉ WEBU: Pokud neuvedete jinak, můžeme vaše údaje také poskytnout poskytovatelům služeb v oblasti webové analytiky, provozovatelům platforem na automatizovaný marketing a sociálním sítím, aby reklamy, které dostáváte, byly zacíleny dle vašich požadavků.  
   

Jak chráníme osobní údaje?

 • Na ochraně vašich údajů nám záleží. Proto jsem zavedli opatření, která mají zabránit neoprávněnému přístupu a případnému zneužití osobních údajů. 

 • Další informace o příslušných postupech najdete zde.
   

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

 • Pokud jsme s vámi, případně se společností, pro kterou nebo se kterou pracujete, nebyli po dobu dvou let ve významném kontaktu, odstraníme vaše osobní údaje z našeho systému. Výjimku představují případy, kdy jsme v dobré víře přesvědčeni, že nám zákony a další předpisy ukládají uchování těchto údajů (například proto, abychom mohli splnit své povinnosti vůči úřadům nebo abychom tyto údaje mohli poskytnout v souvislosti s probíhajícím soudním řízením).

 • Další informace o našich zásadách uchovávání osobních údajů najdete zde.  
   

Jak získáte přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, jak je můžete změnit a jak můžete odvolat svůj souhlas s jejich použitím?

 • K osobním údajům, které jste nám už poskytli, se váží různá práva. Informace o těchto právech a možnostech uplatnění získáte zde. Veškeré vaše žádosti vyřídíme bez zbytečného odkladu a za všech okolností v souladu s platnými zákony. Vezměte prosím na vědomí, že komunikaci s vámi zaznamenáváme, abychom zajistili hladké řešení veškerých problémů, na které poukážete.

 • Právo na vznášení námitek: Pokud vaše údaje používáme, protože to považujeme za nezbytné k zajištění našich oprávněných zájmů, a vy s tímto použitím údajů nesouhlasíte, máte právo vznést proti němu námitku. Na váš požadavek odpovíme do 30 dnů (v určitých případech jsme oprávněni toto období prodloužit). Svůj nesouhlas vyjádříme pouze v případech, kdy budou platit určité velmi specifické okolnosti.

 • Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů: Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při určitých činnostech (např. za účelem výběru profilu vhodného k plnění určitých rolí) nebo souhlas se zasíláním nabídek můžete kdykoli odvolat.

 • Požadavky na přístup k osobním údajům: Máte samozřejmě právo požádat nás kdykoli o informace o tom, jaké údaje o vás uchováváme. Zároveň po nás můžete požadovat, abychom vaše údaje upravili, aktualizovali nebo vymazali. Vaší žádosti můžeme vyhovět, případně můžeme postupovat následovně: o můžeme vás požádat o ověření totožnosti a poskytnutí dalších informací o vašem požadavku o a v souladu se zákonem tento váš požadavek zamítnout, k čemuž vám vždy poskytneme příslušné zdůvodnění.

 • Právo na výmaz: V určitých situacích (např. pokud vaše údaje zpracujeme nezákonně) máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů. Na váš požadavek odpovíme do 30 dnů (v určitých případech jsme oprávněni toto období prodloužit) a svůj nesouhlas vyjádříme pouze v případech, kdy budou platit určité velmi specifické okolnosti. Pokud vašemu požadavku vyhovíme, vymažeme vaše údaje.

 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požádat o přenos vašich osobních údajů k jinému správci údajů. V takovém případě vaše údaje rovnou převedeme nebo vám poskytneme jejich kopii ve strojově čitelném formátu.

 • Právo podat stížnost k dozorovému úřadu: Dále máte právo podat stížnost k místnímu dozorovému úřadu, jehož kontakt najdete zde.

 • Pokud se vaše zájmy nebo požadavky změní, můžete si odhlásit odběr některých nebo všech marketingových materiálů (např. e-maily o pracovních pozicích nebo newslettery Hays). Odhlášení provedete kliknutím na příslušný odkaz v e-mailu nebo aktualizací svých předvoleb v centru předvoleb na webu Hays (po přihlášení k vašemu účtu nebo po zadání vaší e-mailové adresy).

 • Chcete-li vědět více o svých právech souvisejících s vašimi osobními údaji, které uchováváme, klikněte sem.  
   

Jak uchováváme a přenášíme vaše osobní údaje při přeshraničních činnostech? 

 • Hays je globální firma, jejíž celosvětová působnost je předpokladem vysoké kvality poskytovaných služeb. Tento standard si chceme udržet i nadále, a proto je možné, že vaše údaje budeme uchovávat nebo přenášet mezi pobočkami v různých zemích.

 • Další informace o tom, jak postupujeme, když přenášíme nebo uchováváme vaše údaje v pobočkách sídlících v různých zemích, najdete zde.  
   

Kdo odpovídá za zpracování vašich osobních údajů na webové stránce Hays?

 • Hays řídí zpracování vašich osobních údajů na své webové stránce / svých webových stránkách.

 • V případě dalších otázek, nebo pokud potřebujete znát další podrobnosti, klikněte sem.  
   

Co jsou soubory cookies a jak je používáme?

 • Soubory cookies jsou malé soubory uložené na pevném disku vašeho počítače. Používají je téměř všechny webové stránky a pro váš počítač nepředstavují žádné nebezpečí. Díky nim máme představu o vaší aktivitě a můžeme vám co nejvíce zpříjemnit návštěvu našeho webu. Na základě informací ze souborů cookies vám při každé další návštěvě dokážeme nabídnout možnosti připravené podle vašich potřeb. Cookies také slouží ke sledování provozu na webu a k reklamním účelům.

 • Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, s jejichž použitím souhlasíte, typicky to můžete provést v nastaveních svého prohlížeče. Podobné informace najdete také na naší stránce marketingových předvoleb na webu Hays.

 • Chcete-li zjistit více o souborech cookies, způsobech, kterými je používáme, a možnostech, které dávají vám, klikněte sem.  
   

Jak odmítnout použití souborů cookies?

 • Pokud si nepřejete povolit soubory cookies, jejichž použití není nezbytně nutné k zajištění základních funkcí naší webové stránky, můžete jejich použití zakázat v nastaveních svého prohlížeče.

 • Většina webových prohlížečů soubory cookies povoluje, ale jestliže vám tento způsob shromažďování údajů z jakéhokoli důvodu vadí, můžete soubory cookies v nastaveních soukromí ve svém prohlížeči zakázat. Pokud však všechny soubory cookies zakážete, nebudete pravděpodobně moci využít všech funkcí našeho webu. Jednotlivé prohlížeče se liší, takže nahlédněte do Nápovědy, kde najdete všechny potřebné informace o úpravě nastavení souborů cookies.

 • Další informace o souborech cookies včetně postupu, kterým je můžete zakázat, najdete na stránce aboutcookies.org. Na uvedené stránce se také dovíte, jak vymazat soubory cookies z počítače.  

 

PODROBNÉ VERZE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL

 

 

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Zajímá vás podrobnější pohled na to, jaké druhy vašich osobních údajů shromažďujeme? V tom případě čtěte dál. V textu níže najdete informace o osobních údajích, které musíme ze zákona zpracovat bez ohledu na okolnosti.

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH: V závislosti na situaci a požadavcích platné legislativy můžeme shromažďovat některé nebo všechny níže uvedené údaje, které nám umožní nabízet vám pracovní příležitosti přizpůsobené vašim očekáváním a zájmům. V některých jurisdikcích je možnost zpracování některých z níže uvedených údajů legislativně omezena. V takových případech nebudeme v těchto jurisdikcích příslušné údaje zpracovávat:

- jméno,

- věk/datum narození,

- rodné číslo,

- pohlaví,

- fotografie,

- rodinný stav,

- kontaktní údaje,

- podrobnosti o vzdělání,

- dosavadní praxe,

- nouzové kontakty a podrobnosti o veškerých závislých osobách,

- údaje osob potvrzujících reference,

- imigrační status (povinnost vyřídit pracovní povolení),

- národnost / občanství / místo narození,

- kopie řidičského průkazu a/nebo pasu / občanského průkazu,

- finanční informace (pokud je nutné provést kontrolu finanční situace),

- číslo sociálního pojištění (nebo jeho ekvivalentu používaného ve vaší zemi) a další informace související s daňovými povinnostmi, 

- údaje o diverzitě včetně informací o rase nebo etnickém původu, náboženském vyznání a dalších podobných přesvědčeních a dále o fyzickém nebo duševním stavu včetně údajů o případném postižení,

- podrobnosti o trestní minulosti, pokud to vyžaduje pozice, o kterou se zajímáte nebo ucházíte,

- podrobnosti o vašich aktuálních platových podmínkách, penzích a dohodnutých benefitech,

- informace o vašich zájmech a potřebách ve smyslu budoucího zaměstnání, ať už získané přímo nebo nepřímo, např. na základě pozic, které si prohlédnete nebo článků, které si přečtete na naší webové stránce,

- doplňující informace, které nám sdělíte,

- doplňující informace, které nám o vás sdělí osoby potvrzující reference,

- doplňující informace, které nám o vás sdělí naši klienti nebo které získáme od třetích stran, jako jsou pracovní portály,

- IP adresa,

- data, časy a frekvence vašich přístupů k našim službám a

- záběry z průmyslových kamer CCTV pořízené během vašich návštěv našich objektů.


 • Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedený seznam není vyčerpávající.
 • Určité údaje o vás shromažďuje také naše webová stránka. Povaha a rozsah těchto údajů závisí na způsobu, kterým naši webovou stránku používáte. Pokud potřebujete další informace, klikněte prosím sem.

  ***

 • ÚDAJE O KLIENTECH: Údaje, které shromažďujeme o klientech, jsou obvykle velmi omezené. Obecně potřebujeme jenom vaše kontaktní údaje nebo podrobnosti o jednotlivých kontaktních osobách ve vaší organizaci (tedy jejich jména, telefonní čísla a e-mailové adresy), které zajistí hladkou spolupráci. Uchováváme také informace o vašich online činnostech souvisejících s profily uchazečů a dalšími materiály, které Hays zveřejňuje. Tyto informace používáme k tomu, abychom zajistili relevantní a včasnou marketingovou komunikaci. Dále uchováváme doplňující informace, které nám na základě svého uvážení sdělí osoby z vaší organizace. Za určitých okolností, například pokud budete v kontaktu s naším finančním oddělením nebo týmem pro vymáhání pohledávek, mohou být vaše telefonní hovory s námi nahrávány v souladu s platnou místní legislativou a dalšími požadavky. Pokud budeme z jakéhokoli důvodu potřebovat další osobní údaje, dáme vám vědět. 
   
 • Určité údaje o vás shromažďuje také naše webová stránka. Povaha a rozsah těchto údajů závisí na způsobu, kterým naši webovou stránku používáte. Pokud potřebujete další informace, klikněte prosím sem.  
   

***  

 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH: O dodavatelích shromažďujeme jen málo informací, které potřebujeme, abychom zajistili hladký průběh spolupráce. Shromažďujeme údaje kontaktních osob ve vaší organizaci, jako jsou jména, telefonní čísla a e-mailové adresy. Dále shromažďujeme bankovní údaje, abychom vám mohli posílat platby. Uchováváme také doplňující informace, které nám na základě svého uvážení sdělí osoby z vaší organizace. Za určitých okolností, například pokud budete v kontaktu s naším finančním oddělením nebo týmem pro vymáhání pohledávek, mohou být vaše telefonní hovory s námi nahrávány v souladu s platnou místní legislativou a dalšími požadavky.

 • Určité údaje o vás shromažďuje také naše webová stránka. Povaha a rozsah těchto údajů závisí na způsobu, kterým naši webovou stránku používáte. Pokud potřebujete další informace, klikněte prosím sem.
   

  ***

 •  OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCE, NOUZOVÉ KONTAKTY A ZÁVISLÉ OSOBY: U osob potvrzujících reference si ověřujeme jenom informace, které o uchazečích nebo potenciálních zaměstnancích už máme, abychom jim dokázali zajistit pracovní pozici, o níž opravdu stojí. Nouzové kontakty nám umožňují spojit se s konkrétní osobou v případě nouze. K tomu, abychom si ověřili reference samozřejmě potřebujeme kontaktní údaje příslušné osoby (tedy jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo). Uvedené údaje budeme potřebovat i v případech, kdy vás uchazeč nebo náš zaměstnanec uvede jako svůj nouzový kontakt, na který se můžeme obrátit v případě úrazu nebo nehody.

 • Údaje o datu vašeho narození, vaše kontaktní údaje a případně některé informace o vašem zdravotním stavu shromáždíme, pokud vás náš zaměstnanec uvede jako závislou osobu nebo jakéhokoli jiného příjemce benefitů souvisejících s jeho zaměstnáním, případně pokud náš zaměstnanec uplatní určitá zaměstnanecká práva. Můžeme zároveň odvodit určité omezené informace o vaší sexuální orientaci, pokud vás náš zaměstnanec označí za svého manžela/manželku či partnera, když vás bude uvádět jako závislou osobu, blízkého příbuzného nebo nouzový kontakt.

 ***

 •  UŽIVATELÉ WEBU: O návštěvnících naší webové stránky shromažďujeme omezené množství údajů, které nám pomáhají zlepšovat užitnou hodnotu naší webové stránky a řídit poskytování našich služeb. Do této kategorie patří informace o tom, jak používáte náš web, jak často ho navštěvujete, z jakého prohlížeče a místa to děláte, v jakém jazyce si web prohlížíte a v jakých časech je náš web nejoblíbenější. Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím webu, např. pomocí chatu, budeme shromažďovat veškeré informace, které nám poskytnete, např. vaše jméno a kontaktní údaje.

 • Pokud potřebujete další informace o tom, jaké údaje související s vašimi návštěvami naší webové stránky a dobou těchto návštěv shromažďujeme, klikněte prosím sem.

 

 

JAK SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH: Osobní údaje uchazečů shromažďujeme třemi hlavními způsoby:

1. osobní údaje, které nám uchazeči poskytnou,

2. osobní údaje, které získáme z jiných zdrojů

3. a osobní údaje, které shromažďujeme automaticky.

 

Osobní údaje, které nám uchazeči poskytnou  

 • Cílem Hays je poskytování služeb na míru, a proto potřebujeme shromažďovat určité typy údajů. Ty nám umožňují nabízet vám nejvhodnější příležitosti a zároveň šetří váš čas, protože se nemusíte věnovat nerelevantním nabídkám a službám.
 • Svoje údaje s námi můžete sdílet různými způsoby. Záleží jenom na tom, co vám vyhovuje. Sdílení může probíhat následovně:

- Svoje údaje zadáte na webové stránce Hays nebo prostřednictvím přihlašovacího formuláře v rámci registrace.

- Necháte nám tištěnou verzi svého životopisu během některé z našich náborových akcí, na veletrhu nebo v naší kanceláři.

- Pošlete svůj životopis e-mailem konzultantovi Hays nebo mu ho předáte během pohovoru.

- Přihlásíte se na pracovní pozici prostřednictvím pracovního portálu, který vás následně přesměruje na webovou stránku Hays.

- Zadáte svoje osobní údaje na některé z mikrostránek Hays.

- Zúčastníte se soutěže na sociálních sítích, jako jsou Facebook nebo Twitter (a podobných sítích).

 

Osobní údaje, které získáme z jiných zdrojů  

 • Osobní údaje uchazečů získáváme i z dalších zdrojů. V závislosti na okolnostech a platné místní legislativě a dalších požadavcích může jít o osobní údaje získané následujícími způsoby:

- Informace o vás nám může poskytnout osoba, která potvrzuje vaše reference.

- Informace o vás nám může poskytnout náš klient.

- Informace o vás můžeme získat při hledání potenciálních uchazečů ve službách třetích stran, jako jsou LinkedIn nebo další pracovní portály a weby.

- Pokud dáte „lajk“ naší stránce na Facebooku nebo nás budete sledovat na Twitteru (nebo provedete jinou podobnou akci), získáme vaše osobní údaje z těchto stránek.

- Pokud vás doporučí poskytovatel RPO nebo MSP, je možné, že nám poskytne vaše osobní údaje.

 

Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky  

 • Pokud navštívíte naši webovou stránku, přečtete si nebo otevřete e-mail, který vám pošleme, je možné, že nám dle okolností a v souladu s místní legislativou a dalšími požadavky automaticky nebo na základě svého souhlasu poskytnete svoje osobní údaje. Další informace najdete zde.

 

*** 

 • ÚDAJE O KLIENTECH: Osobní údaje klientů shromažďujeme třemi způsoby:

1. osobní údaje, které nám přímo poskytnete vy sami,

2. osobní údaje, které získáme z jiných zdrojů

3. a osobní údaje, které shromažďujeme automaticky.

 

Osobní údaje, které nám přímo poskytnete vy sami  

 • Máme společný cíl – chceme do vaší organizace přivést ty nejlepší zaměstnance. Údaje od vás obvykle získáváme dvěma způsoby:

- když nás kontaktujete proaktivně, typicky po telefonu nebo e-mailem a/nebo

- když vás kontaktujeme my, ať už telefonicky nebo e-mailem, případně a zcela obecně, v rámci obchodní činnosti našich konzultantů.

 

Osobní údaje, které získáme z jiných zdrojů  

 • Dle okolností a v souladu s místní legislativou a jinými požadavky můžeme další informace o vás nebo vašich spolupracovnících s náležitou péčí nebo podle běžných tržních postupů vyhledávat z jiných zdrojů, včetně o průzkumu trhu prováděného třetími stranami a v rámci analýz online nebo offline médií (které můžeme provádět sami nebo prostřednictvím najatých organizací),

- seznamů delegátů vyslaných na relevantní události

- a z dalších vybraných zdrojů nebo od třetích stran (např. od našich uchazečů v rozsahu, ve kterém nám vaše údaje poskytnou za účelem potvrzení referencí z vaší strany).

 

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím naší webové stránky  

 • Pokud navštívíte naši webovou stránku, přečtete si nebo otevřete e-mail, který vám pošleme, je možné, že nám dle okolností a v souladu s místní legislativou a dalšími požadavky automaticky nebo na základě svého souhlasu poskytnete svoje osobní údaje. Další informace najdete zde.

 

*** 

 • UŽIVATELÉ WEBU: Když navštivte náš web, můžeme některé údaje shromažďovat automaticky bez ohledu na to, jestli se rozhodnete využít našich služeb, nebo ne. Mezi takové údaje patří IP adresa, datum, čas a frekvence vašich návštěv webové stránky a také způsob prohlížení jejího obsahu. Údaje o vás shromažďujeme také v případech, kdy nás kontaktujete prostřednictvím webové stránky, např. při použití chatu.

 • Vaše údaje shromažďujeme automaticky prostřednictvím souborů cookies v souladu s jejich nastavením ve vašem prohlížeči. Pokud jste uchazeč nebo klient Hays, můžeme data o vaší činnosti na našich webových stránkách použít ke zlepšení naší vzájemné komunikace nebo služeb, které vám poskytujeme. Chcete-li zjistit více o souborech cookies, způsobech, kterými je používáme a možnostech, které dávají vám, klikněte sem.

 

 

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

S vašimi údaji vždy nakládáme tak, aby to bylo co nejvíce prospěšné pro vás.

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH: Údaje o uchazečích používáme čtyřmi způsoby:

- náborové činnosti,

- marketingové činnosti

- sledování rovnosti příležitostí a

- vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků

 Je možné, že za vhodných okolností v budoucnu použijeme údaje o uchazečích k profilaci.

 

Níže najdete podrobnější popis jednotlivých druhů činností:

 

Náborové činnosti  

 • Naší hlavní činností je nábor zaměstnanců a nabízení nejvhodnějších příležitostí nejvhodnějším uchazečům. Níže najdete možné způsoby použití a zpracování vašich osobních údajů k uvedenému účelu, a to dle okolností a v souladu s místní legislativou a dalšími požadavky. Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam není vyčerpávající.

- Údaje získáváme od vás a z dalších zdrojů, jako je LinkedIn.

- Údaje uchováváme v naší databázi (kterou dle potřeby aktualizujeme), abychom se s vámi mohli spojit ohledně náborových činností.

- Poskytujeme vám personální služby a zjednodušujeme nábor zaměstnanců.

- Vaše údaje posuzujeme při analýze volných pracovních pozic, o nichž se domníváme, že by pro vás mohly být vhodné.

- Když se ucházíte o pracovní pozici nebo pokud posuzujeme vaši vhodnost na různé pracovní pozice, posíláme vaše údaje klientům.

- Umožňujeme vám podávat online přihlášky a životopisy, když se hlásíte na konkrétní pracovní pozice, které by pro vás podle našeho přesvědčení mohly být zajímavé. Dále vám umožňujeme přihlásit se k odběru příslušných upozornění.

- Zprostředkováváme vám účast na specializovaných online školeních.

- Umožňujeme vám využívat interaktivní prvky našich služeb, pokud se tak rozhodnete.

- Plníme závazky, které nám vzniknou ze všech smluv, jež uzavřeme.

- Plníme závazky vzniklé ze všech smluv, které Hays uzavře s jakoukoli třetí stranou v souvislosti s vaším náborem.

- Zajišťujeme podporu mzdového účetnictví a fakturace.

- Provádíme průzkumy spokojenosti zákazníků.

- Ověřujeme vámi poskytnuté údaje, případně sbíráme informace (např. reference, kvalifikace a údaje o možné trestní minulosti, a to vždy v nezbytném rozsahu a v souladu s místní legislativou).

- Plníme svoje právní povinnosti související se zjištěnými kriminálními delikty ve smyslu výběru daní a dalších poplatků.

- Zpracováváme vaše údaje, abychom vám mohli cíleně zasílat relevantní marketingové materiály a komunikovat s vámi případech, kdy se domníváme, že je to ve vašem zájmu.

V některých jurisdikcích, kde působíme, provádíme hodnocení a rozvojové činnosti (např. psychometrická hodnocení nebo testy dovedností). Další informace související s vaší jurisdikcí získáte kliknutím sem.

 

 • Výše uvedenými způsoby můžeme vaše údaje použít, pokud se domníváme, že je to nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů. Chcete-li vědět, co přesně to znamená, klikněte sem. V případě nesouhlasu máte za určitých okolností právo vznést námitku. Přesný popis postupu najdete zde.

 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.

   

Marketingové činnosti  

 • Můžeme vám pravidelně zasílat informace, které jsou dle našeho přesvědčení relevantní, případně vás požádat o pomoc při odkazování jiných uchazečů na volné pracovní pozice. Vaše údaje se můžeme rozhodnout použít především k níže uvedeným účelům, a to dle okolností a v souladu s platnou legislativou a dalšími požadavky. Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam není vyčerpávající. Účel:

- vývoj a propagace produktů a služeb,

- propagace kompletní nabídky našich náborových služeb (trvalé a částečné pracovní úvazky, smluvní pracovní poměry, poradenství v obtížné životní situaci nebo programy MSP a služby RPO),

- zasílání podrobností o zprávách, povýšeních, nabídkách, příležitostech k získávání nových kontaktů, událostech pořádaných klienty a obecných informací o odvětvích, o nichž jsme přesvědčeni, že vás zajímají,

- zveřejňování propagačních výňatků z vašich údajů na webové stránce Hays, např. studie o dosažených úspěších (pouze v případech, kdy k tomu získáme váš výslovný souhlas) a o poskytování informací o některých slevách a nabídkách, které jsou pro vás vhodné na základě vašeho vztahu s Hays.

 

 • Určité aspekty těchto činností, které nespadají mezi naše oprávněné zájmy (především shromažďování údajů prostřednictvím souborů cookies a přímé zasílání marketingových materiálů prostřednictvím digitálních kanálů) a některé specifické okolnosti vyžadují váš souhlas. Proto vás požádáme o potvrzení nebo zjednodušené potvrzení vašeho souhlasu (vysvětlení viz níže). Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.

 • Zjednodušené potvrzení souhlasu je speciální typ souhlasu, který vyjadřujete v případech, kdy jste s námi již dříve komunikovali (např. jste se přihlásili na některou pracovní pozici nebo nám zaslali svůj životopis, případně jste provedli registraci volné pracovní pozice), a my vám nabízíme jiné náborové služby. Zjednodušené potvrzení souhlasu považujeme za dané, pokud svůj souhlas výslovně neodvoláte. Pro většinu osob je tato úprava výhodná, protože nám umožňuje poskytovat vám informace, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, a vedle konkrétní pozice, na kterou jste se přihlásili, nám také umožňuje nabízet jiné pozice, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že vám pomůžeme najít vhodné zaměstnání. Pro další typy e-marketingu musíme povinně získat váš výslovný souhlas.

 • Pokud chcete zjistit více o způsobech, kterými získáváme souhlas, klikněte sem. Pokud vám náš přístup k marketingu nevyhovuje, máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Přesný popis postupu najdete zde. Nikdo není dokonalý, i když my se o dokonalost snažíme. Upozorňujeme, že i když si zasílání našich obchodních sdělení odhlásíte v našem centru předvoleb, je možné, že vaše údaje znovu získáme z veřejných zdrojů v rámci nesouvisejících marketingových kampaní. Pokusíme se zajistit, aby k tomu nedošlo, a předem se omlouváme, pokud se tak stane. Dovolujeme si vás požádat, abyste v takových případech svůj souhlas znovu odvolali.

 • Veškerý marketing vychází z našeho přesvědčení o tom, co je pro klienty a uchazeče nejlepší. Víme ale, že nikdy nedokážeme plně uspokojit všechny. Vaše údaje můžeme použít k tomu, aby se vám reklamy Hays a další obsah zobrazovaly na jiných webových stránkách, např. na Facebooku. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje používali tímto způsobem, deaktivujte si prosím možnost „Reklamní cookies“ (viz naše Zásady používání souborů cookies). Je možné, že se vám reklamy Hays budou zobrazovat, i když si reklamní cookies vypnete. Nepůjde však o reklamy cílené přímo na vás, ale na široké spektrum anonymních příjemců.

 

Sledování rovnosti příležitostí a zpracování dalších citlivých osobních údajů

 • V rámci náborových postupů přikládáme velký význam našim zásadám o rovnosti příležitostí. Za příslušných okolností a v souladu s požadavky místní legislativy můžeme některé údaje, které o vás shromáždíme, zahrnout do kategorie „údajů o diverzitě“. Může jít o informace o etnicitě, pohlaví, hendikepech, věku, sexuální orientaci, náboženském vyznání nebo podobných přesvědčeních a/nebo sociálně-ekonomickém postavení. Dle okolností a v souladu s platnou legislativou a dalšími požadavky použijeme tyto anonymizované informace při sledování toho, jak uplatňujeme svoje zásady o rovnosti příležitostí. Tyto údaje můžeme (dle potřeby v přijatelně anonymizované podobě) také poskytnout klientům, u nichž nás k tomu zavazují smluvní ustanovení, nebo pokud klient o tyto údaje výslovně požádá za účelem splnění vlastních požadavků na postup náboru zaměstnanců.

 • Uvedené údaje o diverzitě typicky spadají do kategorie „citlivých“ nebo "speciálních" osobních údajů a platí pro ně o něco přísnější pravidla ochrany. Proto potřebujeme získat váš výslovný souhlas s jejich použitím. Požádáme vás o něj a zároveň vám nabídneme možnost jeho odvolání. Musíte nám tedy výslovně a jasně sdělit, že souhlasíte se shromažďováním a použitím těchto údajů.

 • Můžeme shromažďovat další citlivé/speciální osobní údaje o vaší osobě, jako jsou informace o zdravotním stavu, náboženském vyznání, případně podrobnosti o vaší trestní minulosti, pokud je to ve smyslu pozice, o níž se ucházíte, relevantní a je to v souladu s místní legislativou. Nikdy tak však neučiníme bez vašeho výslovného souhlasu, pokud k tomu nebude existovat jiný právní základ.

 • Pokud potřebujete další informace o souhlasu, klikněte sem. Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, nám místní legislativa v souvislosti s těmito citlivými/speciálními údaji ukládá jiné povinnosti. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.

 • Pokud vám náš přístup nevyhovuje, máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Přesný popis postupu najdete zde.

 

Vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků  

 • Za méně běžných okolností můžeme vaše osobní údaje použít také k vznášení, uplatňování a obhajobě právních nároků.

 

Profilace ;

 • Aktuální podoba našich náborových činností vždy zahrnuje rozhodování, které provádí náš pracovník. V budoucnu však můžeme začít využívat plně automatické technologie, jako jsou expertní systémy nebo strojové učení, které provedou kompletní výběr uchazečů, a to dle okolností a v souladu s místní legislativou a dalšími požadavky.

 

 • Podle okolností vás při některých nebo všech uvedených činnostech požádáme o vyjádření souhlasu s využitím osobních údajů. Pokud nám neposkytnete svůj souhlas s provedením profilace, vaše přihlášky na pozice, o které máte zájem, budou nadále zpracovávány ručně, ale váš profil nebude automaticky zvažován při posuzování alternativních rolí. Pravděpodobnost, že vám úspěšně najdeme vhodné zaměstnání, se tak sníží.

 

 • Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat. Další informace o postupu najdete zde.

 • ÚDAJE O KLIENTECH: Údaje o klientech používáme v rámci:

- náborové činnosti,

- marketingových činností a

- vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků.

 

Níže najdete podrobnější popis jednotlivých druhů činností:

 

Náborové činnosti  

• Je zjevné, že naší hlavní činností je nábor zaměstnanců prostřednictvím: (i) výběru vhodných uchazečů, (ii) služeb RPO a (iii) programů MSP. Níže je uveden seznam způsobů, kterými při realizaci naší hlavní činnosti používáme vaše údaje.

- Údaje uchováváme v naší databázi (kterou dle potřeby aktualizujeme), abychom se s vámi mohli spojit ohledně náborových činností.

- Uchováváme záznamy o našich rozhovorech a setkáních, abychom vám mohli poskytovat služby na míru.

- Provádíme šetření spokojenosti zákazníků.

- Zpracováváme vaše údaje za účelem správného zacílení příslušných marketingových kampaní.

 

 • Uvedenými způsoby můžeme vaše údaje použít, pokud se domníváme, že je to nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů. Přejete-li si vědět, co přesně to znamená, klikněte sem.

 • V případě nesouhlasu máte za určitých okolností právo vznést námitku. Přesný popis postupu najdete zde.

 

Marketingové činnosti  

 • V souladu s jakýmikoli platnými místními zákony a předpisy nebudeme v žádném případě požadovat váš souhlas se zasíláním marketingových materiálů, jako je náš Global Skills Index, na firemní poštovní nebo e-mailové adresy.
 • Pokud vám náš přístup nevyhovuje, máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním našich marketingových materiálů. Přesný popis postupu najdete zde.
 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme další závazky, které nám ve smyslu marketingových činností ukládá místní legislativa. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.

 

Vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků  

 • Za méně běžných okolností můžeme vaše osobní údaje použít také k vznášení, uplatňování a obhajobě právních nároků.


 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH:  Víme, že toho máte hodně a nechcete, abychom vás kontaktovali s každou drobností. Vaše údaje proto použijeme jenom následujícími způsoby: 

 

- Uložíme je v naší databázi (kterou dle potřeby aktualizujeme), abychom se s vámi mohli spojit ohledně věcí, na kterých jsme dohodnuti.

 

- Budeme vám nabízet služby nebo žádat o vaši podporu a poskytnutí vašich služeb.

- Budeme usilovat o splnění legislativních povinností.

- Budeme chtít spolupracovat na správném zacílení marketingových kampaní.

- Za méně běžných okolností budeme vznášet, uplatňovat a obhajovat právní nároky.

 • Uvedenými způsoby můžeme vaše údaje použít, pokud se domníváme, že je to nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů. Chcete-li vědět, co přesně to znamená, klikněte sem.
 • V žádném případě nebudeme žádat o váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení na firemní poštovní nebo e-mailové adresy.

 • V případě nesouhlasu máte za určitých okolností právo vznést námitku. Přesný popis postupu najdete zde

 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.

   

*** 

OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCE, NOUZOVÉ KONTAKTY A ZÁVISLÉ OSOBY: Informace, které nám o vás uchazeč poskytne, použijeme pouze následujícími způsoby:

- Pokud vás naši uchazeči nebo zaměstnanci uvedou jako nouzový kontakt, obrátíme se na vás v případě nehody nebo úrazu, které se těchto osob týkají.

- Pokud vás zaměstnanec uvede jako blízkého příbuzného nebo závislou osobu či jakýkoli jiný druh příjemce, budeme vaše osobní údaje uchovávat, abychom zajistili, že osobní záznamy tohoto zaměstnance jsou správné, a budeme vaše osobní údaje používat v případech, kdy je to nezbytné k zajištění poskytování zaměstnaneckých benefitů a vyplácení odměn. Vaše údaje poskytneme příslušnému dodavateli benefitů.

- Pokud vás náš uchazeč nebo potenciální zaměstnanec uvede jako osobu potvrzující reference, obrátíme se na vás, abychom si příslušnou referenci ověřili. Jedná se o důležitou součást našeho procesu kontroly kvality, jehož výsledek může rozhodovat o úspěchu nebo neúspěchu konkrétní osoby.

- Pokud vás uchazeč nebo potenciální zaměstnanec uvede jako osobu potvrzující reference, můžeme se s vámi v některých případech spojit v souvislosti s náborovými činnostmi, o nichž budeme přesvědčeni, že jsou pro vás prospěšné. V takových případech použijeme údaje ke stejným účelům, k jakým používáme údaje klientů. Pokud potřebujete další informace o tom, co přesně to znamená, klikněte sem.

 • Uvedenými způsoby můžeme vaše údaje použít, pokud se domníváme, že je to nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů v souladu s platným pracovním právem. Pokud potřebujete další informace o tom, co přesně to znamená, klikněte sem.
 • V případě nesouhlasu máte právo vznést námitku. Přesný popis postupu najdete zde.

 

*** 

 • UŽIVATELÉ WEBU: Vaše údaje nám pomáhají zvyšovat užitnou hodnotu naší webové stránky, např. při analýzách vašich aktuálně platných kritérií pro hledání zaměstnání, které nám umožňují nabízet vám pracovní pozice nebo uchazeče, o nichž jsme přesvědčeni, že by vás mohli zajímat.

 • Chcete-li zjistit více o souborech cookies, způsobech, kterými je používáme a možnostech, které dávají vám, klikněte sem.   

 

 

 

 

 

 

KOMU POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

 • Dle okolností a v souladu s místní legislativou a dalšími požadavky můžeme vaše osobní údaje různými způsoby a z různých důvodů poskytnout následujícím kategoriím osob:

- Jakýmkoli společnostem z naší skupiny.

- Jednotlivcům a organizacím uchovávajícím údaje související s vašimi referencemi nebo nabídkami spolupráce s naší společností, jako jsou aktuální, bývalí nebo potenciální zaměstnavatelé, vzdělávací a výzkumné organizace a pracovní a náborové agentury.

- Daňovým, auditním a jiným orgánům, pokud jsme přesvědčeni, že nás k poskytnutí těchto údajů zavazují platné zákony a směrnice (např. na základě žádosti daňového úřadu nebo v souvislosti s plánovaným soudním řízením).

- Třetím stranám, které jako externí poskytovatelé služeb plní některé z našich funkcí (včetně externích konzultantů, obchodních partnerů a odborných poradců jako jsou právníci, auditoři, účetní, pracovníci technické podpory a IT poradci provádějící testování nebo vývoj našich provozních technologických systémů).

- Třetím stranám, které nám poskytují IT služby nebo zajišťují uchovávání našich dokumentů a s nimiž máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování údajů (nebo podobnou dohodu).

- Marketingovým technologickým platformám a dodavatelům.

- V případě uchazečů: potenciálním zaměstnavatelům a dalším náborovým agenturám/organizacím za účelem zvýšení vašich šancí při hledání zaměstnání.

- V případě uchazečů: partnerským třetím stranám, pracovním portálům a agregátorům, pokud jsme přesvědčeni, že to zvýší vaše šance při hledání zaměstnání.

- V případě uchazečů: poskytovatelům MSP v rámci našich programů MSP.

- V případě uchazečů a osob potvrzujících reference uchazečů a potenciálních zaměstnanců: třetím stranám, jejichž služeb využíváme při ověřování referencí, kvalifikace a trestní minulosti v příslušném rozsahu povoleném místní legislativou.

- Pokud v budoucnu dojde k fúzi společnosti Hays s jinou firmou nebo bude společnost Hays převzata jinou firmou (případně pokud probíhají významné rozhovory o takové možnosti), můžeme vaše osobní údaje poskytnout (potenciálním) novým vlastníkům podniku nebo společnosti.

 

JAK CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE

 • Zavázali jsme se přijmout veškerá přiměřená a vhodná opatření k ochraně osobních údajů, které spravujeme, před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Tuto ochranu zajišťujeme pomocí řady speciálních technických a organizačních řešení. Příkladem mohou být opatření, jejichž prostřednictvím je možné vypořádat se s případným ohrožením bezpečnosti údajů.
   
 • Pokud se domníváte, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, neprodleně nás kontaktujte. Podrobný popis způsobů, kterými nás můžete kontaktovat, najdete zde.

 

 

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

 • Pokud jsme s vámi, případně se společností, pro kterou nebo se kterou pracujete, během dvou let (nebo během období, o jehož adekvátnosti jsme ve smyslu uchovávání vašich osobních údajů dle platné legislativy nebo požadavků příslušných regulátorů přesvědčeni) nebyli ve významném kontaktu, odstraníme vaše osobní údaje z našich systémů. Po uplynutí tohoto období je pravděpodobné, že vaše údaje už nebudou pro účely, za kterými jsme je získali, relevantní.
   
 • U uchazečů, jejichž služby zajišťuje třetí strana nebo jiný subjekt, se za „významný kontakt“ považuje významný kontakt se společností nebo subjektem zajišťujícím služby těchto uchazečů. Pokud nás taková společnost nebo subjekt upozorní na to, že s vámi už kontakt neudržuje, uchováme si vaše údaje po dobu maximálně dvou let od výše uvedeného okamžiku, nebo, pokud má platit možnost kontaktu přímo s vámi, po dobu dvou let od okamžiku, kdy jsme byli v přímém kontaktu s vámi.
   
 • „Významný kontakt“ znamená např. ústní nebo písemnou komunikaci, kterou s vámi povedeme, nebo případy, kdy aktivně využijete naše online služby. Pokud jste uchazeč, budeme za významný kontakt považovat případy, kdy nám prostřednictvím naší webové stránky poskytnete svůj aktuální životopis nebo se zúčastníte našich online školení. Za významný kontakt budeme považovat také ústní nebo písemnou komunikaci o potenciálních pozicích, případně prokliky z našich obchodních sdělení. Za významný kontakt není považováno přijetí, otevření nebo přečtení e-mailu nebo jiné digitální zprávy, kterou vám pošleme. Aby k významnému kontaktu došlo, je nutný proklik nebo přímá odpověď.

 

 

JAK ZÍSKÁTE PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ JSTE NÁM POSKYTLI, JAK JE MŮŽETE ZMĚNIT A JAK MŮŽETE ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS S JEJICH POUŽITÍM?

 • Jedním z hlavních cílů GDPR je ochrana a vyjasnění práv občanů EU a osob v EU ve smyslu ochrany osobních dat. Znamená to, že s vašimi údaji souvisí určitá práva i potom, co nám je poskytnete. Podrobný popis těchto práv je uveden níže.

 • Informace o těchto právech získáte zde. Vaše žádosti budeme vyřizovat bez zbytečného odkladu a v každém případě je vyřídíme do jednoho měsíce (tato lhůta může být prodloužena v souladu s platnou legislativou). Vezměte prosím na vědomí, že komunikaci s vámi zaznamenáváme, abychom zajistili hladké řešení veškerých problémů, na které poukážete.
   
 • Právo vznést námitku: toto právo znamená, že můžete vznést námitku vůči našemu zpracování vašich osobních údajů, které provádíme z některého z následujících čtyř důvodů: (i) abychom naplnili naše oprávněné zájmy, (ii) abychom vyhověli veřejnému zájmu nebo podpořili činnost úřadů, (iii) abychom vám mohli přímo zasílat marketingové materiály a (iv) pro vědecké, historické, výzkumné a statistické účely.

 • Návštěvníků našich webových stránek, uchazečů, klientů a dodavatelů se pravděpodobně budou týkat především výše uvedené „oprávněné zájmy“ a „přímý marketing“. Pokud se námitka týká našeho zpracování vašich osobních údajů, které považujeme za nezbytné pro naplnění našich oprávněných zájmů, jsme povinni reagovat na tuto námitku ukončením veškerých příslušných činností. Výjimkou jsou případy, kdy:

- můžeme doložit, že existují závazné legitimní důvody ke zpracování údajů, které převažují vaše zájmy nebo

- vaše údaje zpracováváme za účelem vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků.

 • Pokud se vaše námitka týká přímého marketingu, jsme povinni na ni reagovat ukončením veškerých činností.
   
 • Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů: Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci určitých činností (např. marketingové povahy nebo pro potřeby automatické profilace), můžete tento souhlas kdykoli odvolat a my ukončíme konkrétní činnost, s jejímž prováděním jste předtím souhlasili. Výjimkou jsou případy, kdy se budeme domnívat, že pro další zpracování vašich údajů za daným účelem existuje alternativní důvod, což je okolnost, o které vás budeme informovat.
   
 • Požadavky na přístup k osobním údajům: Kdykoli nás můžete požádat o informace o tom, jaké údaje o vás uchováváme. Zároveň můžete požadovat, abychom vaše údaje upravili, aktualizovali nebo vymazali. Můžeme vás požádat o ověření vaší totožnosti a poskytnutí dalších informací o vašem požadavku. Případný přístup k údajům, které o vás uchováváme, nebude zpoplatněný, pokud nebude „zjevně bezdůvodný nebo neoprávněný“. Požadavky na poskytnutí dalších kopií takových údajů z naší strany mohou podléhat povinnosti uhradit přiměřený administrativní poplatek, pokud ji legislativa připouští. V souladu s platným právem můžeme v podobných případech vaši žádost zamítnout. Pokud k tomu dojde, vždy vám sdělíme své důvody.

 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme další závazky, které nám ve smyslu požadavků na přístup k údajům ze strany subjektů údajů ukládá místní legislativa. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.
   
 • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. Pro dané údaje musí platit některé z následujících kritérií:

- údaje již nejsou potřebné k účelu, za kterým byly původně získány a/nebo zpracovány,

- svůj dříve udělený souhlas se zpracováním údajů z naší strany jste následně odvolali a neexistuje žádný platný důvod k jejich dalšímu zpracování,

- údaje byly zpracovány v rozporu s platným právem (např. způsobem, který není v souladu s GDPR), 

- údaje je nutné vymazat, abychom jako jejich správce splnili své zákonné povinnosti, nebo

- údaje zpracováváme, protože jsme přesvědčeni, že tím sledujeme své oprávněné zájmy, vy vůči jejich zpracování vznesete námitku a my nemůžeme prokázat, že existují legitimní převažující důvody k jejich dalšímu zpracování.
 

 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme další závazky ve smyslu práva subjektů údajů na výmaz a v souladu s místní legislativou můžeme vaši žádost zamítnout. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.

 • Vaši žádost jsme oprávněni odmítnout pouze v některém z následujících případů:

- abychom uplatnili své právo na svobodu vyjadřování a přístup k informacím,

- abychom splnili své zákonné povinnosti nebo za účelem prosazování veřejného zájmu, případně podpořili činnost úřadů, 

- za účelem ochrany veřejného zdraví v rámci prosazování veřejného zájmu,

- pro potřeby archivace, výzkumu nebo statistiky, nebo

- abychom uplatnili nebo obhájili svůj právní nárok.

 • Pokud vyhovíme platné žádosti o výmaz údajů, vymažeme příslušné údaje.

 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo požadovat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili. V takových případech můžeme vaše údaje nadále pouze uchovávat a nesmíme provádět jejich další zpracování, pokud: (i) nebude některá z níže uvedených okolností vyřešena, (ii) vyjádříte svůj souhlas nebo (iii) je další zpracování nezbytné k vznesení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků, ochraně práv jiné osoby nebo z důvodů významného veřejného zájmu EU nebo jejího členského státu.
   
 • Mezi okolnosti, za kterých jste oprávněni požadovat omezené zpracování vašich osobních údajů, patří:

- Případy, kdy rozporujete přesnost vašich osobních údajů, které zpracováváme. Platí-li tato okolnost, omezíme zpracování vašich osobních údajů do doby, než ověříme jejich přesnost.

- Případy, kdy vznesete námitku vůči našemu zpracování vašich osobních údajů za účelem prosazení našich oprávněných zájmů. Platí-li tato okolnost, můžete požadovat omezené zpracování údajů do doby, než ověříme, jaké jsou naše důvody k jejich zpracování.

 - Pokud bude naše zpracování vašich údajů protiprávní a vy požádáte o omezené zpracování namísto výmazu.

- Pokud již nebudeme potřebovat zpracovávat vaše osobní údaje, ale na vaší straně vznikne potřeba použít tyto údaje k vznesení, uplatnění a obhajobě právního nároku.

 

 • Pokud jsme za uvedených okolností vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o vašem požadavku na omezené zpracování. Výjimku představují případy, kdy by to bylo nemožné nebo by za tímto účelem bylo nutné vynaložit nepřiměřené úsilí. O každém odvolání omezeného zpracování vašich osobních údajů vás samozřejmě budeme informovat.

 • Právo na opravu: Máte také právo požadovat opravu veškerých nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud jsme za takových okolností vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o vašem požadavku na provedení oprav. Výjimku představují případy, kdy by to bylo nemožné nebo by za tímto účelem bylo nutné vynaložit nepřiměřené úsilí. Dle potřeby vám také sdělíme, kterým třetím stranám jsme nepřesné nebo neúplné osobní údaje poskytli. Budeme-li se domnívat, že vyhovění vaší žádosti není z naší strany žádoucí, sdělíme vám důvody takového rozhodnutí.

 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požádat o přenos vašich osobních údajů mezi různými správci údajů. V konečném důsledku to znamená, že podrobnosti uchovávané v rámci vašeho účtu Hays můžete přenést do jiných online platforem. Abychom vám tento přenos usnadnili, poskytneme vám vaše údaje v běžném, strojově čitelném formátu chráněném heslem. Svoje údaje tak budete moci přenést do jiných online platforem. V některých případech provedeme přenos údajů za vás. Právo na přenos se týká: (i) osobních údajů, které zpracováváme automaticky (tj. bez zásahu lidského faktoru), (ii) osobních údajů, které nám poskytnete a (iii) osobních údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smluvních závazků.

 • Právo podat stížnost k dozorovému úřadu: Dále máte právo podat stížnost k místnímu dozorovému úřadu. Podrobný popis způsobů, kterými ho můžete kontaktovat, najdete zde.

 • Přejete-li si uplatnit některé z těchto práv nebo chcete-li odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (tam, kde souhlas představuje právní základ zpracování vašich osobních údajů), najdete podrobný popis způsobů, kterými nás můžete kontaktovat, zde. Vezměte prosím na vědomí, že komunikaci s vámi zaznamenáváme, abychom zajistili hladké řešení veškerých problémů, na které poukážete.

 • Odběr upozornění na volné pracovní pozice a dalších marketingových sdělení, která zasíláme, můžete kdykoli zrušit. Podrobný popis způsobů, kterými tak můžete učinit, najdete zde.

 • Je důležité, aby vaše osobní údaje, které uchováváme, byly přesné a aktuální. Proto nás po dobu, během které vaše údaje uchováváme, prosím informujte o veškerých změnách.

 

 

KDO ODPOVÍDÁ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBOVÉ STRÁNCE HAYS

 • Na tomto odkazu zjistíte, které subjekty Hays odpovídají za zpracování vašich osobních údajů, včetně informací o jejich sídlech.

 • Veškeré komentáře nebo návrhy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů můžete uvést zde. Ochranu soukromí bereme vážně, takže se s vámi spojíme co nejdříve.

 

 

 

JAK UCHOVÁVÁME A PŘENÁŠÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘI PŘESHRANIČNÍCH ČINNOSTECH

 • Chcete vědět víc o tom, jak uchováváme a přenášíme vaše údaje mezi pobočkami, které působí v různých zemích? Abychom vám mohli poskytovat špičkové služby a splnili cíle popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, můžeme vaše údaje přenášet:

- mezi subjekty Hays a v rámci jejich organizačních struktur,

- k třetím stranám (jako jsou poradci a další dodavatelé služeb poskytovaných pobočkám Hays),

- k zahraničním klientům,

- ke klientům ve vaší zemi, kteří následně mohou přenášet vaše údaje do jiných zemí, 

- k poskytovatelům cloudových úložišť,

- k jiným třetím stranám, které jsou uvedeny zde.

 

 • Vaše údaje chceme uchovávat a přenášet bezpečně. Mimo Evropský hospodářský prostor neboli EHP (tj. členské státy Evropské unie a Norsko, Island a Lichtenštejnsko) budeme proto údaje přenášet výhradně v souladu s legislativou upravující ochranu osobních údajů a budeme k tomu využívat prostředky, které umožní odpovídající ochranu vašich údajů, např.:

- smlouvy o přenosu údajů obsahující standardní smluvní ustanovení přijatá Evropskou komisí a upravující přenos osobních údajů správci údajů v EHP ke správcům údajů a zpracovatelům v jurisdikcích, kde neplatí odpovídající zákony o ochraně osobních údajů,

- podpis Zastřešující dohody o ochraně osobních údajů mezi EU a USA upravující přenos osobních údajů od subjektů v EU k subjektům ve Spojených státech amerických nebo jakékoli rovnocenné dohody týkající se jiných jurisdikcí,

- přenos vašich údajů do zemí, kde Evropská komise zjistila odpovídající míru ochrany osobních údajů na základě místní legislativy,

- pokud je to pro uzavření nebo plnění naší smlouvy s třetí stranou nutné a přenos údajů je ve smyslu takové smlouvy ve vašem zájmu (např. pokud potřebujeme přenést údaje mimo EHP, abychom dodrželi své závazky dle takové smlouvy v případě, že jste náš klient),

- nebo pokud jste s přenosem údajů vyjádřili souhlas.
 

• Abychom zajistili adekvátní míru ochrany vašich osobních údajů, zavedli jsme příslušné postupy práce se třetími stranami, kterým vaše osobní údaje poskytujeme. Díky tomu jsou vaše osobní údaje těmito třetími stranami využívány způsobem odpovídajícím platné legislativě o ochraně osobních údajů. 

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Co jsou soubory cookies?

 • Soubory cookies obsahují informace o používání webových stránek uložené na pevném disku vašeho počítače. Jejich účelem je zobrazení a přizpůsobení služeb poskytovaných takovou webovou stránkou při každé vaší další návštěvě. Cookies také slouží k analýzám provozu na webu, k reklamním a marketingovým účelům.

 • Používají je téměř všechny webové stránky a pro váš systém nepředstavují žádné nebezpečí. Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, s jejichž použitím souhlasíte, typicky to můžete provést v nastaveních svého prohlížeče. Podobné informace najdete také na naší stránce marketingových předvoleb na webu Hays.

 

Jak používáme soubory cookies?

 • Soubory cookies používáme ke dvěma účelům:

- Abychom mohli sledovat, jak naši webovou stránku používáte. Díky tomu pochopíme individuální požadavky uživatelů sdružených do větších skupin a můžeme naši webovou stránku rozvíjet a vylepšovat, aby služby, které poskytuje, odpovídaly očekáváním a potřebám návštěvníků.

- Abychom vám mohli nabízet pracovní pozice, o kterých jsme přesvědčeni, že by vás mohly zajímat. Doufáme, že vám tak ušetříme čas, který byste jinak strávili nekonečným prohledáváním jednotlivých stránek, a pomůžeme vám co nejrychleji najít vhodné zaměstnání.
 

 • Soubory cookies mohou být:

- Relační cookies, které se ve vašem počítači ukládají během relace prohlížeče a po jeho zavření se automaticky vymažou. Obvykle se ukládají pod anonymním ID relace, které umožňuje prohlížení webu bez nutnosti přihlašovat se na každé stránce. Tyto soubory cookies nezískávají žádné informace z vašeho počítače.

- Trvalé cookies, které se jako soubory ukládají do vašeho počítače a zůstanou v něm i poté, co zavřete webový prohlížeč. Webové stránky, které tyto soubory cookies vytvářejí, je při každé další návštěvě příslušného webu znovu načtou. Trvalé cookies používáme pro potřeby služby Google Analytics a za účelem personalizace (viz níže).
 

 • Soubory cookies je také možné rozdělit do následujících kategorií:

- Nezbytné cookies: Tyto soubory zajišťují efektivní použití webových stránek, např. pokud se hlásíte na pracovní pozici, a není možné je vypnout. Bez nich by vám naše stránka nemohla poskytovat příslušné služby. Tyto soubory cookies neshromažďují žádné informace, které by bylo možné použít k marketingovým účelům nebo sledování vaší činnosti na internetu.

- Výkonové cookies: Tyto soubory nám umožňují sledovat a zlepšovat výkon našeho webu. Díky nim můžeme například počítat návštěvy webu, identifikovat zdroje provozu na webu a zjistit, které sekce webu jsou nejoblíbenější.

- Funkční cookies: Díky těmto souborům si náš web dokáže zapamatovat možnosti, které si vybíráte (např. vaše uživatelské jméno, jazyk nebo region, kde se nacházíte), a může vám nabídnout lepší funkce. Tyto cookies nám mimo jiné umožňují zasílat vám novinky nebo aktualizace podle služeb, které využíváte. Můžeme je také použít, abychom zjistili, jakou velikost textu nebo typ písma upřednostňujete, nebo k dalšímu přizpůsobení konkrétních sekcí webu. Dále slouží k poskytování služeb dle vašich požadavků, např. ke sledování videa nebo vkládání komentářů na blog. Údaje, které tyto cookies shromažďují, jsou obvykle anonymní.

- Personalizační cookies: Tyto soubory nám umožňují posílání podrobných pracovních nabídek, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat. Jedná se o trvalé cookies (po dobu, kdy jste u nás registrováni) a v praxi se jejich využití projevuje tak, že když se na stránku po předchozí návštěvě přihlásíte nebo stránku otevřete, zobrazí se vám podobné nabídky, jako jsou ty, které jste otevřeli minule.
 

V tabulce v Příloze 4 je uveden přehled typů souborů cookies, které používáme ve vaší jurisdikci, včetně vysvětlení důvodů, proč je používáme, a popisu vlastností jednotlivých typů.

 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY

 • Článek 6(1)(f) GDPR je v tomto smyslu nejrelevantnější – stanoví, že vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud je to "nezbytné pro účely oprávněných zájmů [naší společnosti] či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost [vaše] zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů."

 • Nedomníváme se, že by jakákoli z následujících činností jednotlivce jakkoli znevýhodňovala – tyto činnosti nám naopak umožňují nabízet vám lépe přizpůsobené, účinnější služby, takže jsou výhodné pro všechny zúčastněné strany! Vaše právo vznášet námitky vůči našemu zpracování vašich osobních údajů však zůstává zachováno. Pokud chcete zjistit více o způsobech, které k tomu využíváme, klikněte sem.

 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, může v některých konkrétních případech platit odlišný právní základ pro zpracování osobních údajů. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.

 

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH:

 • Považujeme za přiměřený svůj předpoklad, že pokud se ucházíte o zaměstnání nebo jste zveřejnili svůj profesní životopis na pracovním portálu nebo profesní kontaktní stránce, nebude vám vadit, když shromáždíme a použijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám nabídli nebo poskytli naše náborové služby, sdíleli získané informace s potenciálními zaměstnavateli a případně je použili k posouzení vašich dovedností v souvislosti s naší databází volných pracovních pozic. Pokud se situace ohledně vašeho případného nového zaměstnání vyvine slibně, je možné, že váš potenciální zaměstnavatel bude chtít znovu zkontrolovat údaje, které jste nám poskytli (jako jsou výsledky psychometrických posudků nebo testů dovedností), nebo požádá o ověření vašich referencí, kvalifikací a trestní minulosti, a to v příslušném rozsahu povoleném místní legislativou. Tyto činnosti provádíme, protože chceme, aby naše podnikání bylo ziskové. Naším cílem je pomoci vám i dalším uchazečům s hledáním zaměstnání, jaké si zasloužíte.

 • Chceme vám nabízet pracovní pozice podle vašich požadavků a doporučovat relevantní články, jejichž přečtení vám může usnadnit hledání zaměstnání. Proto si myslíme, že zpracování vašich osobních údajů může přispět k tomu, abychom vám zasílali nejlépe zacílený obsah.

 • Jsme také přesvědčeni o tom, že hledání zaměstnání vám mohou usnadnit i naše specializovaná online školení a naše další interaktivní služby, kterých můžete využít. Tyto služby jsou součástí naší obchodní nabídky a umožňují nám působit na vysoce konkurenčním trhu. Zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely proto považujeme za svůj oprávněný zájem.

 • Usilujeme o to, aby naše obchodní činnost probíhala hladce, což nám umožní i nadále poskytovat služby uchazečům jako jste vy. Z tohoto důvodu potřebujeme v případě potřeby vaše údaje použít také v rámci našich interních administrativních činností, jako je mzdové účetnictví a fakturace.

 • Je naším oprávněným zájmem vyhovět požadavkům legislativy, která upravuje naši činnost! Budeme-li v dobré víře přesvědčeni, že poskytnutí vašich osobních údajů je v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti, výběrem daní a probíhajícími nebo očekávanými soudními řízeními nezbytné, můžeme vaše údaje sdílet s dalšími stranami.

 

***

 • ÚDAJE O KLIENTECH:

 • Abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější služby, uchováváme vaše osobní údaje a/nebo osobní údaje kontaktních osob z vaší organizace a záznamy o vaší komunikaci, schůzkách, dosavadních pozicích a funkcích. Někdy vás také můžeme požádat o účast v průzkumu zákaznické spokojenosti. Podle našeho přesvědčení se jedná o přiměřené použití vašich osobních údajů nezbytné k naplnění oprávněných zájmů naší společnosti jako organizace poskytující široké spektrum náborových služeb.

 

***  

 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH:

 • Osobní údaje osob z vaší organizace používáme a uchováváme za účelem jednoduššího přijímání služeb, které nám vaše společnost jako jeden z našich dodavatelů poskytuje. Zároveň uchováváme vaše finanční údaje, abychom za služby, které nám poskytujete, mohli zaplatit. Jako příjemci vašich služeb považujeme veškeré tyto činnosti za nezbytné a odpovídající našim oprávněným zájmům.

 

***

 • OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCE A NOUZOVÉ KONTAKTY:

 • Pokud vás uchazeč nebo potenciální zaměstnanec uvede jako osobu potvrzující reference, použijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali právě za účelem potvrzení referencí. Jedná se o součást našich postupů zajištění kvality, které jako organizace poskytující náborové služby považujeme za nezbytné pro prosazení našich oprávněných zájmů a zaměstnávání lidí v naší společnosti.

 • Pokud vás uchazeč nebo zaměstnanec označí za nouzový kontakt a poskytne nám vaše kontaktní údaje, budeme vás kontaktovat v případě úrazu nebo nehody. Jistě se shodneme, že v organizaci, které záleží na lidech, jde o klíčový prvek, který v plném rozsahu odpovídá našim oprávněným zájmům.

 

 

SOUHLAS

 • Za určitých okolností souvisejících s určitými situacemi jsme povinni získat váš souhlas se zpracováním osobních údajů. V závislosti na tom, jak vaše údaje používáme se může jednat o potvrzení souhlasu nebo zjednodušené potvrzení souhlasu.

 • Článek 4(11) GDPR stanoví, že (vědomé) potvrzení souhlasu je „jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.“ V běžném jazyce to znamená:

- že nám svůj souhlas musíte dát svobodně, aniž bychom na vás vyvíjeli jakýkoli nátlak,

- že musíte vědět, k čemu dáváte svůj souhlas, takže vám musíme poskytnout dostatek informací,

- že byste měli mít kontrolu nad tím, s jakými druhy zpracování souhlasíte, a s jakými nikoli. Tyto přesnější typy kontroly je možné nastavit v našem centru předvoleb soukromí,

- že byste měli výslovně a kladně vyjádřit svůj souhlas – obvykle označením zaškrtávacího pole, které zajistí jednoznačné a jasné splnění tohoto požadavku.

 

O takto udělených souhlasech povedeme záznamy.

 

 • Jak jsme již uvedli, v některých případech nám postačí zjednodušené potvrzení souhlasu. Jsme oprávněni nabízet vám produkty a služby související s náborovými službami, které poskytujeme, pokud si odběr podobné komunikace vědomě neodhlásíte. 

 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme další závazky, které nám ve smyslu souhlasu se zasíláním marketingových materiálů ukládá místní legislativa. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.

 • Jak jsme již uvedli, máte právo odvolat svůj souhlas s podobnými činnostmi. Můžete to udělat kdykoli – podrobnosti o přesném postupu najdete zde.

 

VZNÁŠENÍ, UPLATŇOVÁNÍ A OBHAJOBA PRÁVNÍCH NÁROKŮ

 • Zpracování osobních údajů a dle okolností a v souladu s místní legislativou a dalšími požadavky také citlivých osobních údajů může být z našeho pohledu někdy nezbytné v souvislosti s uplatněním nebo obhajobou našich právních nároků. Článek 9(2)(f) GDPR to umožňuje, pokud je takové zpracování „nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí“.

 • K takové situaci může dojít, například pokud budeme potřebovat právní poradenství v rámci soudního řízení nebo nám legislativa bude ukládat povinnost uchovávat nebo poskytnout určité informace v rámci soudního řízení.


UPLATNĚNÍ NAŠICH PRÁV NEBO PLNĚNÍ NAŠICH ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 

 • U některých uchazečů a osob, jejichž osobní údaje poskytnou uchazeči a zaměstnanci, může být nutné zpracování citlivých/speciálních osobních údajů z naší strany. Článek. 9 (2) (b) GDPR nám takové zpracování umožňuje, pokud je „nezbytné pro účely plnění povinností a výkon [našich nebo vašich] zvláštních práv … v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany“, pokud je povoleno právem.

 • Citlivé/speciální osobní údaje uchazečů zpracováváme za účelem zajištění splnění našich povinností v oblasti rovnosti příležitostí v souladu s místním právem (například u některých uchazečů po dobu náborového procesu). Můžeme také zpracovávat citlivé/speciální osobní údaje osob souvisejících s uchazeči nebo zaměstnanci, a to z jiných důvodů, například abychom příslušnému zaměstnanci umožnili přístup k určitým benefitům nebo zaměstnaneckým právům. Informace o způsobech zpracování vašich citlivých/speciálních osobních údajů najdete výše v oddílu Jaké osobní údake shromažďujeme?.


 

 

 

PŘÍLOHA 1 - JAK NÁS KONTAKTOVAT

Země, kde využíváte služeb Hays nebo Hays poskytuje své služby: Česká republika

Subjekt Hays odpovědný za zpracování osobních údajů uživatelů webu: Hays Czech Republic, s.r.o.

Subjekt Hays odpovědný za zpracování osobních údajů uchazečů, klientů, dodavatelů, nouzových kontaktů a osob potvrzujících reference uchazečů a zaměstnanců Hays závisí na tom která z níže uvedených společností je protistranou příslušné dohody:

 • Hays Czech Republic s.r.o.

 • Hays Information Technology s.r.o.

 

Jak se s námi můžete spojit:

 • abyste získali přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, mohli tyto údaje změnit nebo odolat svůj souhlas s jejich použitím,
 • pokud se domníváte, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům,
 • abyste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (v případech, kdy souhlas představuje právní základ zpracování vašich osobních údajů),
 • pokud máte jakékoli komentáře nebo návrhy týkající se Zásad ochrany osobních údajů.
 • Můžete nám napsat na následující adresu:
 • Hays Czech Republic, s.r.o. Olivova 4/2096, Praha, 110 00
 • případně můžete poslat e-mail na adresu: customerservice@hays.cz
   

Jak se s námi můžete spojit, pokud si přejete aktualizovat své marketingové požadavky

 • Můžete to udělat tak, že aktualizujete svůj profil zde.
 • Případně nám můžete poslat e-mail na adresu: customerservice@hays.cz nebo kliknout na odkaz pro odhlášení odběru v jakémkoli e-mailu, který vám pošleme.

 

PŘÍLOHA 2 - JAK MŮŽETE KONTAKTOVAT MÍSTNÍ DOZOROVÝ ÚŘAD

Země, kde využíváte služeb Hays nebo Hays poskytuje své služby: Česká Republika

Údaje vašeho místního dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů. Ke kontaktu můžete využít následující možnosti:

 • Telefon: (+420) 234 665 111
 • Email: posta@uoou.cz
 • Poštovní adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00
 • Fax: (+420) 234 665 444

 

PŘÍLOHA 3 - MÍSTNĚ SPECIFICKÉ ODCHYLKY OD NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JURISDIKCE: Česká republika

Místně specifické právní požadavky: Jak bylo popsáno výše v Zásadách ochrany osobních údajů, jsme oprávněni vyžadovat zjednodušené potvrzení souhlasu pouze v souvislosti s určitými e-marketingovými zprávami. Pro další typy e-marketingu musíme povinně získat váš výslovný souhlas. V České republice se používá rodné číslo místo čísla sociálního pojištění

POZNÁMKA: TATO PŘÍLOHA BUDE AKTUALIZOVÁNA PO ZAVEDENÍ DO MÍSTNÍ LEGISLATIVY.
 

PŘÍLOHA 4 - SEZNAM COOKIES

AddThis
DoubleClick
Google Adwords User Lists
Google Analytics
GA Audiences
Google Tag Manager
Google Dynamic Remarketing
Facebook Custom Audience
Optimizely
Optimizely Geographical Targeting
Optimizely Logging
Hotjar
Facebook Pixel
DoubleClick - AD Exchange-Buyer
Zendesk

Pro zobrazení kompletního seznamu významů jednotlivých souborů Cookie a informací o jejich sběru, sdílení a trvání naleznete v tomto PDF souboru.

 

 

GLOSÁŘ

 • Uchazeči – jsou osoby ucházející se o pracovní pozice nabízené nebo propagované ze strany Hays, včetně plných, částečných a dočasných pracovních úvazků a OSVČ najatých k plnění určitých rolí u klientů Hays, a dále osoby, které Hays spekulativně zaslaly své životopisy bez návaznosti na konkrétní pracovní pozici. Nezávislí dodavatelé, OSVČ a zaměstnanci dodavatelů nebo jiných třetích stran, které nabízejí pracovní pozice prostřednictvím Hays nebo klientů v rámci nabídek MSP a jiných budou v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů považováni za uchazeče.

 • Klienti – tato kategorie je co do svého významu zjevně jednoznačná. Zahrnuje zákazníky a klienty, kterým Hays poskytuje služby v souladu se svým předmětem podnikání.

 • Výmaz – V současné době je doslova nemožné zaručit trvalé a nevratné vymazání elektronických dat. Jak jsme také již vysvětlili v těchto zásadách ochrany soukromí, může nám zákon nebo nařízení ukládat povinnost zachovat možnost přístupu k některým součástem vašich osobních údajů, případně může být nutné zachovat tuto možnost přístupu z důvodů souvisejících s řízením rizik. Naším závazkem vůči vám však je, že jakmile vyprší doba jejich uchování nebo pokud od vás obdržíme příslušnou platnou žádost obsahující požadavek na výmaz vašich údajů, přijmeme konkrétní provozní a systémová opatření, která zajistí, „nepoužitelnost“ vašich údajů. To znamená, že údaje budou sice stále technicky existovat v našem archivním systému, ale zároveň bude z naší strany zajištěno, aby k nim žádný z našich provozních systémů, procesů ani zaměstnanců neměl přístup. Pouze mimořádně omezený počet vedoucích zaměstnanců v mimořádně omezeném a přísně předepsaném rozsahu situací bude mít možnost obnovit vaše osobní údaje tak, aby je bylo možné prohlížet za oprávněnými účely. Jakmile si budeme jistí, že veškeré příslušné zákonné lhůty uchování vypršely (což pro aktuální účely předpokládá období deseti let), provedeme následný konečný krok k „definitivnímu vymazání“, po kterém nebude možné, aby vaše osobní údaje obnovil ani zmíněný mimořádně omezený počet vedoucích zaměstnanců.

 • General Data Protection Regulation (GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – legislativní nástroj Evropské unie, jehož cílem je harmonizace evropských zákonů o ochraně osobních údajů. Toto nařízení je účinné od 25. května 2018 a veškeré odkazy na něj je nutné vykládat s ohledem na veškerou související národní legislativu o ochraně osobních údajů.

 • Programy Managed Service Provider (MSP) – klienti zadávající řízení externích zaměstnanců (včetně OSVČ, nezávislých dodavatelů a dočasných zaměstnanců) externím poskytovatelům personálních služeb.
   
 • Další osoby, které může Hays kontaktovat – do této kategorie mohou patřit uchazeči, nouzové kontakty zaměstnanců Hays a osoby, potvrzující jejich reference. Tyto kontakty využijeme pouze v případě potřeby.

 • Služby Recruitment Process Outsourcing (RPO) – kompletní nebo částečný outsourcing náborových postupů při najímání zaměstnanců na plný úvazek.

 • Zaměstnanci – tato kategorie zahrnuje současné a bývalé zaměstnance a interní pracovníky, kteří se přímo podílejí na obchodní činnosti společnosti Hays (nebo kteří přijali nabídku k takovému podílení), a dále některé další pracovníky, kteří se podílejí nebo podíleli na poskytování služeb společnosti Hays (ačkoli nejsou zařazeni jako zaměstnanci). Pro tyto potřeby zařazujeme do této kategorie také zaměstnance Hays působící v objektech klientů v souladu s podmínkami dohod o RPO nebo MSP. Kategorie „zaměstnanců“ nezahrnuje osoby najaté společností Hays za účelem provádění činnosti u klientů mimo dohody o RPO/MSP. Tyto osoby mají stejný status jako uchazeči Hays a vztahují se na ně tyto Zásady ochrany osobních údajů. Totéž platí také pro nezávislé smluvní partnery a poradce poskytující služby společnosti Hays, které lze pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů definovat jako „dodavatele“. 

 • Dodavatelé – jsou partneři, společnosti (včetně samostatných obchodníků) a atypičtí pracovníci, jako např. nezávislí dodavatelé nebo OSVČ, kteří společnosti Hays poskytují své služby. Za určitých okolností zadá Hays služby, které svým klientům poskytuje, třetím stranám. Tyto třetí strany budou své služby poskytovat jménem společnosti Hays. V tomto smyslu jsou dodavatelé nezávislí smluvní partneři, OSVČ nebo zaměstnanci dodavatelů a z pohledu ochrany osobních údajů budou považováni za uchazeče. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto smyslu Hays požaduje, aby dodavatelé seznámili své zaměstnance s příslušnými kapitolami Zásad ochrany osobních údajů (především s kapitolami věnovanými uchazečům).
 • Systémy – jsou telefonní, počítačové, internetové a WiFi systémy, software a portály, účty a/nebo sítě ve vlastnictví, pod kontrolou nebo používané společností Hays k přenosu, realizaci a/nebo přijímání komunikací, případně jinak používané v průběhu obchodní činnosti společnosti Hays, včetně softwaru portálu pro uchazeče a systémů CRM.

  • Uživatelé webových stránek / webu – všechny osoby, které otevřou webové stránky Hays.