Jak sestavit životopis

Jak sestavit životopis

Lidé o sobě obvykle neradi píší. Pro některé z nás je to neobvyklá situace, máme-li své schopnosti prodat a vychválit, jiní zase bývají nekritiční a své dovednosti v životopise přeceňují a tím riskují, že budoucnost pravdu přece jen ukáže.

Využijte proto následující tipy jako malý návod:

Vzhled CV

 • Zvolte jednoduché, dobře čitelné písmo. Vyhněte se všem dekorativním efektům, rámečkům i kurzívě.
 • Nepouštějte se do tvorby rozsáhlého, dlouhého a rozvláčného textu. Zanechte dojem raději konkrétním relevatním obsahem a způsobem, jakým ho podáte.
 • Vaše CV by mělo mít maximálně 3 strany. Bude-li mít 2, je to ještě lepší.
   

Struktura

 • Vaše jméno a kontaktní údaje by měly být prvním údajem v životopise. Nezapomeňte poskytnout emailovou adersu a mobilní číslo, na kterém jste k zastižení.
 • Struktura CV obecně by měla být jasná a snadno pochopitelná
 • Použijte odrážky, jsou přehlednější než souvislý text
 • Važe vzdělání a pracovní zkušenosti uvádějte od nejaktuálnějších zpětně k nejstarším
 • Nenechávejte časové mezery ve vašem CV. Pokud vznikl mezi jednotlivými zaměstnáními delší časový prostoj, vysvětlete jej.
 • Vaše zájmy a záliby ponechte na úplný závěr. Tato část by měla být velmi stručná.
   

Kontrola CV

 • Váž životopis si na závěr důkladně přečtěte. Zaměřte se nejen na obsah, ale také na pravopis.
 • Požádejte někoho ze známých, aby si jej také prohlédl - ujistíte se tak, že každá část Vašeho CV je srozumitelná i ostatním.

  Nezapomeňte: z Vašeho CV získá potenciální zaměstnavatel první dojem o Vás. Dejte si proto dostatečný čas na jeho přípravu. Účelem životopisu není, aby Vám získal práci. Jeho účelem je dát Vám šanci k osobnímu pohovoru.