Je Vám pod třicet a nejste dostatečně ohodnocení?

Je Vám pod třicet a nejste dostatečně ohodnocení?

Většina studentů, co zrovna vyjde ze školy si oddechne, když konečně dostane první smysluplnou pracovní nabídku, která v popisu práce neobsahuje napěňování mléka. V této počáteční fázi jejich kariéry se debata o mzdě může zdát jako projev nevděčnosti a tím pádem není považována za prioritu. Důsledky tohoto přístupu ale téměř vždy po chvíli pocítí.

Co se stane za rok nebo dva, až si uvědomí, že jejich přínos pro firmu je o hodně větší, než si na začátku mysleli? Protože začali s o tolik nižší mzdou, nebudou mít odvahu říci si o její adekvátní zvýšení.

Pokud se i vy ocitnete v této situaci, máte dvě možnosti. První (kterou vám nedoporučujeme), je prostě odejít. Odejít, protože nejste spokojeni se mzdou, mluví samo za sebe. Ale je nutné si uvědomit, že toto není naposledy ve vaší kariéře, co si budete muset prosadit svou a dožádat se toho, co si zasloužíte. A nikdy není vhodnější čas si tyto schopnosti osvojit než teď. I když má váš zaměstnavatel přesně stanovená období v roce, kdy se věnuje přezkoumávání mezd zaměstnanců, neměli byste se těmito standardy cítit omezeni a odkládat do té doby své požadavky. Zajděte za svým manažerem a domluvte si meeting, na který se dostatečně připravte.

Následujte rady, které shrnujeme v následujících odstavcích, týkající se přípravy na toto setkání, i co dělat během něj.

1. Trochu se poplácejte po zádech

Přineste si s sebou aktuální seznam zodpovědností, a také soupis povinností, za které jste zodpovídali na začátku, v době vašeho nástupu. Nezapomeňte doplnit všechny další úkoly, které se na vás časem nabalily. Zmiňte také konkrétní příklady úspěchů, na kterých ukážete, jak dobře jste se zhostili nových zodpovědností. Zmiňte své KPIs, pokud jste je splnili nad rámec plánu a pokud se přímo vztahují ke zvýšení zisku firmy.

2. Jak správně mluvit o penězích

Samozřejmě je dobré přijít s přesným číslem, které byste chtěli, ale je nutné, aby váš požadavek byl založen na relevantních srovnáních a faktickém výzkumu. Připravte si podrobný report o vaší mzdě od té doby, co jste ve firmě nastoupili. Pokud proběhl nějaký vývoj, ukažte ho a přiložte hodnocení společně s datem, kdy proběhlo a doplňte odhad mzdového trendu vaší pozice na další tři roky při současném vývoji mezd. Možná by se také hodilo si zjistit, jaký je standard ve vašem odvětví pro vaši pozici a vaši míru zkušeností. Avšak s touto kartou opatrně, ponechte si ji v rukávu s tím, že pokud se ji rozhodnete vytáhnout, zkuste to formulovat jako: „Udělal jsem si rešerši a taky vidíte, kolik vydělávají ostatní lidé na mé pozici při stejné úrovni zkušeností.“ To je nenápadná cesta, jak říci, „Tolik bych dostal, kdybych šel jinam.“

3. Buďte profesionální a pozitivní

Nezapomeňte udržovat pozitivní tón během vašeho setkání. Například místo: „Už jsem tu rok, dělám víc než ostatní a ještě jsem nedostal přidáno!“, zkuste: „Tento rok byl pro mě opravdu hodně progresivní, mám pocit, že mi bylo přiděleno více zodpovědnosti a byl/a bych rád/a, kdyby to tak pokračovalo, zatímco by moje ohodnocení tento vývoj reflektovalo.“ Nezmiňujte osobní faktory, jako je věk nebo vaše osobní finance. Buďte profesionální a pamatujte dát důraz na to, co z toho budou mít oni – například zvýšení vaší motivace pokračovat ve skvělých výsledcích, které jste doteď podávali.

4. Připravte se na námitky zaměstnavatele

Je pravděpodobné, že vám šéf neschválí návrh na zvýšení mzdy bez připomínek. Možná navrhne nějakou alternativu, jako například zvýšení ročního bonusu. Stačilo by vám to? Nebo se může stát, že vám navrhne, že vám zvýší mzdu v souladu s firemními stanovami. V tomto případě můžete upozornit, že toto standardizované zvýšení nijak neodráží váš individuální výkon. Pokud je váš manažer trochu ostřejší, může se vás dokonce zeptat: „A co byste dělal/a, kdybychom vám nepřidali?“ Jak jsme zmínili výše, nevydírejte hrozbou odchodu. Vysvětlete, že budete pokračovat v plnění své práce, nejlépe, jak to umíte, zároveň však potřebujete pracovat v prostředí, kde víte, že vaše snaha a tvrdá práce budou dostatečně oceněny.

5. Buďte trpěliví

Neočekávejte, že se dohodnete přímo na prvním meetingu. Řekněte, že rozumíte jejich potřebě si věc promyslet, ale zároveň naznačte kolik byste chtěli dostat přidáno a od kdy.

Snad si z tohoto článku odnesete, jak je důležité se na tento typ vyjednávání připravit. Když přijdete bez přesné představy a jasné evidence, odsuzujete sami sebe k neúspěchu. Všichni by chtěli dostat přidáno, ale vy musíte ukázat na konkrétních příkladech, proč jste právě tím, kdo si to zaslouží nejvíc. Hodně štěstí!