Přijetí pracovní nabídky

Přijetí pracovní nabídky

Podařilo se! Získali jste vytouženou práci a prošli úspěšně všemi fázemi přijímacího řízení! Avšak než si budete moci sednout a odpočívat, čeká vás ještě několik úkolů.
 

Představte si tento scénář

Byli jste pozváni na druhý přijímací pohovor ohledně pracovní pozice, o kterou jste se ucházeli. Ke konci pohovoru vám potenciální zaměstnavatel nabídl práci. Máte dvě možnosti. Buď poděkujete a přijmete práci s úsměvem, nebo projevíte radost a řekněte, že jste si téměř jisti, že práci přijmete, avšak rádi byste si to přes noc přece jen promysleli. V této fázi neexistuje žádná dobrá nebo správná odpověď. Žádná z voleb není chybná. Můžete si být absolutně jisti, že tu práci chcete. Ale buďte čestní sami k sobě. Nebojte se vyžádat si určitý čas k promyšlení. Váš potenciální zaměstnavatel bude mít pochopení pro vaši potřebu zvážit pro a proti.

Je na vás, jak budete postupovat poté, co přijmete důležitou nabídku.
 

Ústně nebo písemně?

Jednou z nejčastějších otázek, které nám naši klienti kladou, je: "Řekl jsem svému novému zaměstnavateli, že tu práci beru. Musím mu zaslat ještě písemné potvrzení?”

Odpověď zní - „ano“. Bez ohledu na cokoli jiného, jestliže jste dostali ústní nabídku a vy jste ji ústně přijali a pak obdržíte dopis či email s písemnou nabídkou, je věcí zdvořilosti odepsat. Kromě toho, vždy je moudřejší mít takové dokumenty v písemné formě, abyste se vyhnuli budoucím nedorozuměním.

Pokud přecházíte z jiného zaměstnání, je pravděpodobné, že se na vás bude vztahovat výpovědní lhůta. Pokud váš zaměstnavatel chce, abyste nastoupil co nejdříve, měl by dopis s nabídkou poslat bezodkladně.
 

Strukturování dopisu

  • Uveďte všechny relevantní formality, jako je jméno, adresa společnosti a datum.
  • Poděkujte novému zaměstnavateli za nabídku pracovní pozice.
  • Sdělte mu, že nabídku s radostí přijímáte.
  • Informujte jej o datu nástupu (pokud toto datum dosud není potvrzeno, napište, že jej budete o datu nástupu informovat v co nejkratším čase).
  • Dopis zakončete nějakou pozitivní poznámkou (například, že se těšíte na nový pracovní tým).

Níže je uveden příklad vhodného znění dopisu:

Vážený pane Dvořáku,

Děkuji za Váš dopis s nabídkou pozice vedoucího odboru ve společnosti XY Consulting na základě přijímacího pohovoru, který se konal 10. července tohoto roku. Po ukončení přijímacího pohovoru jsem ústně vyjádřil svůj zájem, nyní tento zájem potvrzuji a těším se na zaslání pracovní smlouvy. Pracovní smlouvu obratem podepíši a neprodleně zašlu zpět. Dne 20. července Vás budu kontaktovat, abychom se definitivně dohodli na datu mého nástupu do společnosti. Ještě jednou Vám děkuji za skvělou pracovní příležitost. Těším se, že rozšířím řady Vašich zaměstnanců a budu moci přispět k úspěchům pracovního týmu. 

S pozdravem,  
Jan Novák

 

V průběhu výpovědní lhůty

Se svým novým zaměstnavatelem musíte zůstat v kontaktu. Zašlete mu e-mail nebo mu zavolejte. Váš nový nadřízený vás může dokonce pozvat na drink, kde se potkáte s budoucími kolegy. Pokud se to stane, snažte se, abyste udělali dojem. Pokud vám to nenavrhne sám, zkuste mu tuto myšlenku vnuknout.

Měsíc či dva čekání na nástup je dlouhá doba, ale díky tomu můžete získat maximum informací, pokud jde o to, kdo je kdo ve vašem oddělení. O to snadnější pak bude váš první den v novém zaměstnání.

Nezapomeňte: ne vždy se k vám bude nový nadřízený chovat přátelsky, avšak nebojte se být aktivní. Nadřízený bude velmi pravděpodobně mile překvapen vaší iniciativou a snahou zapadnout do nového prostředí.

Jak můžete vidět, během procesu přijetí nabídky a podání výpovědi existuje v každé fázi určitá etiketa. Když budete dodržovat tyto detaily, budete ve svých aktivitách jistější a to vám pomůže při přechodu do nového místa, které je branou k vaší budoucí kariéře.

Hodně štěstí!