Příprava na pohovor

Příprava na pohovor

Přijímací pohovory jsou při hledání zaměstnání nutným zlem. Bez ohledu na to, jak výbornou kvalifikaci máte pro danou pracovní pozici, při vašem hodnocení ze strany potenciálního zaměstnavatele bude mít velkou váhu i vaše osobnost a osobní prezentace. Avšak nedělejte si starosti, můžete zvládnout přijímací pohovor beze strachu a s jistotou.

Zde najdete několik užitečných rad, které vám pomohou s přípravou:

Uspořádání informací - příprava

 • Zjistěte, s kým a kde máte schůzku, a také jak se tam dostanete.
 • Připravte si s sebou rezervní životopis, pero a poznámkový blok.
 • Prostudujte si webové stránky společnosti, kde se o místo ucházíte, abyste na personalistu udělali dojem informacemi, které jste si předem získali. Zájem prokážete, když si zmapujete konkurenci a pročtete aktuální zprávy o vývoji v daném segmentu
 • Projděte si znovu specifikaci pracovní pozice a porovnejte ji se svým životopisem, abyste mohli dokázat, že splňujete požadavky.
 • Vhodně se oblečte – musíte udělat dobrý dojem na první pohled!


První dojem, který uděláte

 • Nezapomeňte, že už ve dveřích uděláte nějaký dojem na vaše potenciální zaměstnavatele. Nepodceňte své vystupování na recepci společnosti.
 • V místnosti, kde se koná přijímací pohovor, budete představeni dalším zástupcům potenciálního zaměstnavatele (jsou-li nějací). Při pozdravu se na ně podívejte, usmějte a dobře si zapamatujte jejich jména, abyste se na ně mohli během přijímacího pohovoru obracet.


Otázky na Vás

 • Odpovídejte uvolněně – představte si, že konverzujete se svým přítelem.
 • Naslouchejte – někteří lidé se tak pohrouží do svých pocitů, že zapomenou aktivně naslouchat otázkám; zpomalení tempa hovoru Vám pomůže správně je pochopit a zodpovědět.
 • Dříve než budete reagovat na složitější otázky, promyslete si svou odpověď a také způsob, jakým ji chcete vyjádřit. To vám pomůže hovořit s větší jistotou.
 • Proč si neprocvičit pomalejší mluvu? Než vyrazíte, můžete si dokonce nahrát své odpovědi, pak si je přehrát a zamyslet se nad rychlostí a tónem řeči.
 • Řeč těla demonstruje, jak se cítíte (pokud jste nadšení tím, co říkáte, usmíváte se necháte své ruce hovořit). Avšak nesmíte to přehánět.
 • Dívejte se na osobu, k níž hovoříte. Mějte však na paměti, že nesmíte vyloučit také ostatní osoby přítomné pohovoru.
 • Pokud řeknete něco, co jste nechtěli, a obáváte se, že by to mohlo ublížit vaší šanci na získání pracovní pozice, jednoduše to napravte tím, že znovu řeknete to, co jste skutečně chtěli vyjádřit – nezadržujte to v sobě; mohla by to být jediná šance, jak situaci zvládnout.
 • Buďte konkrétní a pravdiví, pokud jde o vaše silné a slabé stránky. Ukažte, že jste si vědomi svých slabých míst a že se je snažíte zlepšit.


Otázky na personalistu

Zde máte šanci ukázat vaše nadšení a zájem! Je nesmírně důležité, abyste měli předem připraveno několik otázek. Mohlo by se jednat například o tyto otázky:

 • Jací další lidé pracují v daném oddělení?
 • Jaký vliv by měly jejich funkce na mou osobu?
 • Jaké kurzy nebo zaškolení jsou k dispozici?
 • Co by představovalo mé základní odpovědnosti?
 • Jaký typ projektů bych mohl mít na starosti?
 • Budu v rámci své pracovní činnosti spolupracovat s jinými odděleními společnosti nebo se zákazníky či dodavateli?
 • Jaké má společnost plány, pokud jde o expanzi firmy? Budou mít tyto plány nějaký dopad na mou funkci?
 • Jaké příležitosti k pracovnímu postupu v rámci kariéry společnost nabízí?


Závěr

 • Závěr může zahrnovat vysvětlení, jak bude celý proces pokračovat. Pokud vám personalista tuto informaci nesdělí, zeptejte se. Dále se pokuste zjistit, kdy se máte ozvat – někteří personalisté se nechtějí vázat na určitý časový termín, dokud neprovedou pohovory se všemi uchazeči.
 • Ujistěte se, že příslušné osoby vědí, kde a jak je možné vás zastihnout.
 • Nakonec poděkujte personalistovi(ům) za jeho (jejich) čas a potřeste si s ním (nimi) rukou.
 • Nezapomeňte se osobně rozloučit s každou osobou, s níž jste hovořili.
 • Nezapomeňte při odchodu pozdravit a poděkovat recepční, zejména v případě, že se o vás postarala během čekání (nabídla vám čaj nebo kávu nebo vám uložila kabát či zavazadlo).
   

Akce následující po pohovoru

 • Zatelefonujte vašemu konzultantovi z personální společnosti a sdělte mu, jak jste si vedli.
 • Váš konzultant byl společností pověřen, aby se s vámi spojil, a může rovněž vyřídit některé dotazy nebo námitky nebo může zaměstnavatele přesvědčit, aby počkal, než dodáte další informace.
 • Někteří personalisté vám mohou dát přímou linku pro případ, že byste měli nějaké další dotazy. Využijte této výhody, avšak nezneužijte ji. Nechte uplynout přiměřenou dobu – ideální je jeden týden.